سازمان بين‌المللي مهاجرت

پيشينه کارگزاري در ایران و جهان

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) تشکیلاتی بین‌دولتی است که در سال 1951 با رسالت ساماندهی امور مهاجرت در سرتاسر جهان تأسیس گردید. سازمان بین‌المللی مهاجرت دارای 125 کشور عضو، 94 ناظر شامل 18 کشور ناظر و 76 سازمان دولتی و غیردولتی جهانی و منطقه ای و بیش از 430 دفتر کشوری در جهان است. اهم فعالیت‌های سازمان در دو بخش «خدمات» و «برنامه‌ها و سیاست‌گذاری» در قالب پنج محور اصلی شامل مهاجرت و توسعه، تسهیل مهاجرت، قانونمندسازی مهاجرت، مهاجرت اجباری و حوزه میان بخشی (همکاری‌های فنی، پژوهش، حقوق بین‌المللی مهاجرت، مباحث سیاست‌گذاری و تدوین خط مشی، حقوق مهاجرین، مهاجرت و بهداشت، ابعاد جنسیتی مهاجرت و ...) متمرکز است.
سازمان بین المللی مهاجرت فعالیت خود را در ایران در مرداد 1369 با تمرکز بر تخلیه اتباع کشورهای ثالث در جریان درگیری‌های عراق و کویت آغاز كرد. متعاقباً در 1374 جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر شورای حکام این سازمان درآمد. تا پایان 1379، سازمان بین المللی مهاجرت قریب به 370،000 نفر از اتباع افغانی را طی برنامه‌های مشترک خود با کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد به‌صورت داوطلبانه به افغانستان بازگردانید.

ایران در سال 1380 به عنوان عضو کامل شورای حکام پذیرفته شد. متعاقباً سازمان بین المللی مهاجرت از 1383 تا کنون دیدگاه «پناهنده محور» خود را در ایران تغییر داده و یک دیدگاه راهبردی «برنامه مدار» را با هدف یاری ایران در جهت مدیریت مهاجرت و حل چالش های جدید فرا روی کشور اتخاذ كرده است.

رسالت اصلي و اولویت ها در ایران و جهان

رسالت اصلی سازمان بین‌المللی مهاجرت بر این باور متكي است که مهاجرت انسانی و قانونمند در جهت منافع همگان از جمله دولت‌ها و جوامع انسانی است. حوزه‌های فعالیت سازمان بین‌المللی مهاجرت عبارتند از:
• همکاری‌های فنی در حوزه مدیریت مهاجرت؛
• مبارزه با قاچاق انسان / مهاجر؛
• مهاجرت نیروی کار؛
• مهاجرت و بهداشت؛
• بازگشت داوطلبانه و استقرار مجدد و
• خدمات تسهیلی مهاجرت.

فعالیت های اصلی در جمهوري اسلامي ایران

سازمان بین‌المللی مهاجرت به‌منظور فراهم كردن زمینه بهره‌گیری حداکثر جمهوري اسلامي ایران از تجارب بین المللی در حوزه مدیریت مهاجرت بر ارتقاي کیفی ظرفیت‌های مدیریتی و استمرار راهبردهای کلان‌نگر تکیه می‌نماید.
در این راستا فعالیت‌هایی چون موارد زیر مورد توجه قرار می‌گیرند:
• همکاری‌های فنی با ارگان‌های دولت جمهوري اسلامي ایران در حوزه مدیریت مهاجرت و تدوین سیاست‌ها؛
• مبارزه با مهاجرت غير متعارف از‌جمله قاچاق انسان و مهاجر؛
• مهاجرت نیروی کار؛
• بازگشت داوطلبانه و استقرار مجدد؛
• همکاری در حوزه مدیریت مرزی و
• تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های کشوری و منطقه‌ای مهاجرتی.

*توضیح: سازمان بین المللی مهاجرت در سطح ستادی از سازمان ملل متحد منتزع و درکشور‌های عضو به عنوان عضو تیم کشوری ملل متحد عمل می‌نماید.

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان خرسند،  نبش کوچه لادن، پلاک 3
تلفن: 22054244 / 22045364 /  7 - 22048886
فکس: 22044929 (21-98)
پست الکترونیکی:
iomtehran@iom.int
وب سايت:
 www.iom.int