Print
فراخوان بان کی مون برای خاتمه تبعیض علیه زنان بیوه

تهران 2 تیر ماه 1391 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) – دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی زنان بیوه 23 ژوئن 2012 برابر با 3 تیر ماه جاری ضمن فراخوان برای خاتمه تبعیض علیه بیوه زنان گفت نبود تبعیض علیه زنان بیوه به نفع کودکان و جوامع آنان خواهد بود.

در پیام بان کی مون آمده هنگامی که زنان همسرانشان را از دست می دهند در معرض آسیب های گسترده قرار می گیرند. بسیاری از بیوه زنان از ارث، مالکیت زمین، معاش، شبکه تامین اجتماعی، مراقبت های بهداشتی و آموزش محروم هستند. کودکان آنان نه تنها باید غم از دست دادن پدررا تحمل کنند، بلکه از منافع و وضعیت اجتماعی خود نیز محروم می شوند. 

ایشان می گوید تبعیض گونه های مختلف دارد. در برخی موارد بیوه زنان برای اداره کسب و کار خود به سرپرست مرد نياز دارند. زنان بیوه ممکن است از جوامع خود طرد شده و مجبورشوند تن به ازدواج های اجباری دهند یا مورد سوء رفتار فیزیکی قرار گیرند. فرزندان آنان معمولا ترک تحصیل می کنند و در دام فقر گرفتار می شوند.

دبیر کل در خاتمه پیام خود گفت رفع تبعیض موجب می شود زنان بیوه از حقوق بشر خود به گونه ای کامل بهره ببرند.

***