Print
فراخوان دبیر کل سازمان ملل برای کاهش آلام 245 میلیون زن بیوه در جهان

تهران 1 تیر 1390 (مرکزاطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت اولین گرامی داشت روز بین المللی  بیوه زنان 23 ژوئن 2011 برابر با 2 تیر ماه جاری ضمن اعلام اینکه از 245 میلیون بیوه زن در جهان بیش از 115 میلیون نفر  در فقر مطلق بسر می برند، خواستار کاهش آلام زنان بیوه از راه ارتقای وضعیت و ارائه کمک به ایشان در موقع نیازشد.

در پیام بان کی مون آمده است "اولین" روز بین المللی بیوه زنان فرصتی است تا به "اولین هایی" که هر زن پس ازفوت همسر خود با آن مواجه می شود توجه کرد. علاوه بر ماتم از دست دادن همسر، بسیاری از زنان بیوه خود را برای "اولین" بار پس از ازدواج بدون حمایت هیچگونه شبکه تامین اجتماعی می بینند.  غالبا زنان بیوه به ارث، مالکیت زمین، استخدام و حتی ابزارلازم برای ادامه حیات دسترسی ندارند. 

ایشان می گوید در مکان هایی که وضعیت بیوه زن ارتباط مستقیم به شوهر وی دارد، پس از مرگ همسر، زن بیوه ممکن است ناگهان منزوی و گوشه گیر شود. ایشان می گوید چه بخواهد یا نه ممکن است ازدواج تنها راه برای زنی بیوه به منظور یافتن مجدد جا پای خود دراجتماع باشد.

دبیر کل می گوید در کشورهایی که درگیر جنگ هستند، زنان غالبا در سن جوانی بیوه     می شوند و باید مسئولیت سنگین مراقبت از کودکان را با وجود جنگ، آوارگی و بدون هیچ حمایتی بدوش کشند.

بان کی مون در پیام خود خواستار حمایت از بیوه زنان بر اساس مفاد مندرج در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و سایر معاهدات حقوق بشر بین المللی شد.

***