اجلاس جهاني سران، آزادي مطبوعات و تنوع مطالب

 

فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي به خودي خود يك هدف نيست بلكه وسيله عرضه اطلاعات و مطالب است. جامعه اطلاعاتي فقط در صورتي مي تواند شكوفا شود كه اطلاعات كامل در اختيار شهروندان قرار گيرد تا امكان مشاركت دموكراتيك براي همه فراهم شود.

رسانه ها مسئوليت دارند براي تامين اين نيازها مطالب معتبر وكيفي متنوع را توليد، جمع آوري و توزيع كنند. دولت ها مسئوليت دارند تا آزادي بيان و بحث سالم را تضمين و از رسانه هاي آزاد و آگاهي دهنده حمايت كنند.

اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي، رسانه ها را به عنوان شركت كنندگان اصلي و ضروري و «دست اندركاران و عوامل» جامعه اطلاعاتي درگير خواهد كرد. از جمله اقدامات ديگر:

·        اجلاس سران مي تواند بر نقش آزادي مطبوعات در بافت و شرايط دموكراسي و حكومت مطلوب تاكيد كند.

·        اجلاس سران مي تواند به ترويج ايجاد مطالب محلي، در كنار فرهنگ و زبان محلي كمك كند. شكاف ديجيتال نه فقط شكافي مربوط به فن آوري بلكه همچنين شكافي در زمينه مطالب است. امروز بيش از 69 درصد وب سايت ها به زبان انگليسي (يا داده هاي مشابه) است. براي جامعه اطلاعاتي فراگير، جريان آزاد اطلاعات و كثرت گرايي و تنوع فرهنگي ضروري است. دو مفهوم آزادي مطبوعات و تنوع موضوعات و مطالب مي توانند و لازم است كه در كنار هم به
پيش بروند.

·        براي توليد و توزيع مطالب و موضوعات محلي اقدامات جديدي مانند «صدور مجوز استفاده عمومي از نرم افزار و برنامه هاي «اوپن سورس» (منبع آزاد) بايد انجام داد و الگوهاي جديدي ايجاد كرد. از جمله اقدام ها در اين جهت، ايجاد شرايط نوآورانه براي تهيه مطالب ديجيتالي و صنايع چند رسانه اي محلي، از جمله حقوق مالكيت معنوي؛ و ترويج ابزارها براي مديريت زبان هاي محلي، شامل نام هاي قلمرو بين المللي،‌ به عنوان وسيله اي براي ترويج و حمايت از چند زبان گرايي خواهد بود.

·        در كشورهاي در حال توسعه، فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي و رسانه ها ابزار كاهش فقر و حمايت از توسعه هستند. رسانه ها را مي توان بسيج كرد تا پيام هاي الكترونيكي را كه حامل اطلاعات مفيد براي توسعه هستند،‌ منتقل كنند. مانند پيام ها درباره بهداشت و ويروس و بيماري ايدز، آموزش و پرورش، كارآفريني، ‌محيط زيست و كشاورزي

·        فن آوري ديجيتالي جديد، امكانات فراواني براي اعتلاي «رسانه هاي سنتي» و تركيب آنها با رسانه هاي جديد ارائه
مي دهد. رسانه هاي سنتي، و مخصوصاً راديو و تلويزيون، ابزاري مؤثر براي كمك به توسعه بوده و هنوز تنها وسيله دسترسي به اطلاعات براي بيشتر مردم دنيا، از جمله افراد بيسواد و بشدت فقير هستند.

 

آزادي مطبوعات مسئوليت هايي دارد. چون فن آوري هاي ترويج جديد امكان آزادي بي سابقه را براي «رسانه هاي جديد» در اينترنت فراهم مي سازد، از آنها نبايد براي پرورش عدم بردباري و نفرت استفاده كرد. در عوض، ارزش هاي بردباري، گفت و گو و احترام براي تنوع بايد پايه هاي جامعه اطلاعاتي واقعاً فراگير جهاني باشند. جامعه اطلاعاتي به جاي ايجاد و افزودن
اختلاف هاي جديد، بايد مردم دنيا را به يكديگر نزديكتر كند و محيط جهاني عادلانه تر و هماهنگ تري به وجود آورد.