نمایشگاه عکس های تاریخی، سازمان ملل متحد و ایران

 

 

 تهران: عکس ها و اسناد تاریخی که بازتاب 70 سال همکاری میان سازمان ملل متحد و ایران است، با دقت تمام به وسیله مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همکاری خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و آرشیو عکس ملل متحد انتخاب گردید. 


بسیار مهم است از تاریخچه سازمان ملل در ایران آگاه باشیم. عکس ها، بسیاری از لحظات تاریخی را ثبت کرده اند از جمله: امضای منشور ملل متحد در 26 ژوئن 1945 به وسیله ریاست هیات نمایندگی ایران، آقای مصطفی عدل، به همراه، آقای نصرالله انتظام رئیس پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به اتفاق آرا به این سمت برگزیده شد؛ دیدار رسمی هفت دبیرکل ملل متحد از ایران، همچنین اسناد و عکسهایی درباره مذاکرات مربوط به قطعنامه 598 شورای امنیت که ایران مورد پذیرش قرار داد. 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner