وضعیت الحاق ایران به معاهدات بین المللی

صورت اسامی معاهداتی که ایران به آنها پیوسته را می توان در اینجا بازیابی کرد. برای یافتن متن کامل هر معاهده می توانید به مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد با آدرس زیر مراجعه فرمایید. ضمنا اگر کشورها از جمله ایران در مورد هر معاهده حق شرط قائل شده اند نیز با همان آدرس قابل بازیابی است.

https://treaties.un.org/pages/UNTSOnline.aspx?id=3&clang=_en

 لیست را از اینجا دانلود کنید

e-max.it: your social media marketing partner