انتشارات
 
 
 

پاره ای از انتشارات کليدی ترجمه شده موجود درکتابخانه

درباره سازمان ملل متحد:

منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللی دادگستری  

اعلامیه جهانی حقوق بشر

 واقعيتهای اساسی درباره سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد در دنیای امروز

تصور و واقعيت : سوالات و پاسخ ها درباره ملل متحد

راهنمای اطلاعاتی  سازمان ملل متحد

 

کوتاه و مختصر درباه سازمان ملل متحد

 

راهنمای آموزشی درباره سازمان ملل متحد: برای دانش اموزان دوره ابتدايی

 راهنمای آموزشی درباره سازمان ملل متحد: برای دانش اموزان دوره راهنمايی

 راهنمای آموزشی درباره سازمان ملل متحد: برای دانش اموزان دوره دبيرستان 

 60 دليل براي اهميت وجود سازمان ملل متحد

جهاني امن تر: مسئوليت مشترك ما

گزارش هيأت بلند پايه در خصوص تهديدها، چالش ها و تغيير

 با آزادي بيشتر

به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشر براي همه

 گزارش دبير كل

 

سازمان ملل متحد نیرومندتر برای دنیایی بهتر
اولویت های من به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد- بان کی- مون

 

آنچه همواره می خواستید درباره سازمان ملل متحد بدانید

دستور کار اقدام پنج ساله دبیرکل

سازمان ملل متحد ایجاد تفاوت های مثبت

ملل متحد در یک نگاه

اﺟﻼس ﺷﺻت و ﻧﮭم مجمع ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد


هشت آرمان توسعه هزاره:

ما مردمان: نقش سازمان ملل متحد در قرن بيست و يکم

هدف های توسعه هزاره

هدفهای توسعه هزاره و نقش سازمان ملل متحد

 ملل متحد. اعلاميه هزاره. اجلاس هزاره. نيويورک 6- 8 سپتامبر 2000

 چرا هدف های توسعه هزاره مهم است ؟برگرفته از گزارش سال 2003 دبير کل در باره اجرای مفاد اعلاميه هزاره سازمان ملل متحد

 

آرمان های توسعه پایدار

آرمان های توسعه پایدار -گزاره برگ

 

حقوق بشر:

 برای ملاحظه پاره ای از اسناد بین المللی و معاهدات چند جانبه حقوق بشری و برخی از انتشارات ترجمه شده به این بخش مراجعه فرمائید :

https://goo.gl/vBCsfM

 گفتاری از نلسون ماندلا

توسعه اجتماعی، شامل مسایلی مربوط به وضعیت اجتماعی جهان و جوانان، سالخوردگی، معلولان و خانواده

 اصول راهنما درباره فقر شدید و حقوق بشر 

اعلامیه نیویورک برای پناهندگان و مهاجران 

 

زنان:

 استراتژيهای آينده نگر نايروبی برای پيشرفت زنان  کنيا-  15- 26 ژوييه 1985

خاصه ای از برنامه عمل کنفرانس بين المللی جمعيت و توسعه  

کنفرانس پکن (1995)

 سند چهارمين کنفرانس جهانی زن: کارپايه عمل و اعلاميه پکن 13-14  شهريور 1374

 چهارمين کنفرانس جهانی زنان  چهارم تا پانزدهم سپتامبر 1995 پکن - چين

-   زنان و تصميم گيريهای اقتصادی

-   زنان و محيط زيست

-   زنان پناهنده

کنفرانس تعيين دستور کار زنان در قرن آ تی

                              پکن پس از 10 سال (2005)

 زنان، صلح و امنیت

 قطعنامه 1820(2008) مصوب شورای امنیت در جلسه 5916 مورخ 19 ژوئن 2008

 مجموعه اقدامات دبيرکل سازمان ملل متحد در زمينه اتحاد برای پایان دادن به خشونت عليه زنان

 پیشرفت زنان جهان 2011-2012: در جستجوی عدالت (خلاصه اجرایی )

 

بيماری ايدز و ويروس آن:

اجلاس ويژه مجمع عمومی ملل متحد درباره ) HIV/AIDS ايدز( گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد

 اعلاميه تعهد درباره ايدز و ويروس آن. مجمع عمومی ملل متحد. اجلاس ويژه درباره ايدز و ويروس آن. 27-25 ژوئن 2001 image

 واقعیت هایی در مورد ایدز

  • ایدز جنسیت و فقر
 • تلاشهای پيشگيری ایدز و جنسيت
 • زنان و ایدز چالش روبه رشد

  ایدز فقط برای دیگران نیست

  

صلح و امنيت:

   کمک به ملت ها برای برخورداری از صلح پس از مناقشه کاری از دفتر های حمايت از برقراری صلح سازمان ملل

    برنامه اقدام برای پيشگيری ، مبارزه و ريشه کن کردن تجارت غير قانونی اسلحه کوچک و سلاح های سبک در همه جنبه های آن

کنفرانس بررسی اسلحه کوچک در سال 2006

کوفي عنان پيشگيري از مناقشات مسلحانه.  گزارش دبير کل.- نيويورک:  سازمان ملل 2002

 دستور کار برای صلح

 دستور کار برای توسعه

حفظ صلح
رویارویی با چالش های جدید

دیپلماسی پیشگیرانه: نتایج حاصله

   قطعنامه "جهانی در برابر خشونت و افراط گرایی خشونت آمیز"  الحاقیه 

گزاره برگ درباره استثمار و سوء استفاده جنسی

 

 

 فلسطين:

مسئله فلسطين و سازمان ملل متحد  

قطعنامه های مربوطه

 

سکونتگاه های انسانی:

کنفرانس ملل متحد در مورد سکونتگاه های انسانی ، استانبول – ترکيه3 – 14ژوئن 1996

-         جمعيت و شهر نشينی

-         مشارکت برای محيط زيست شهری

-         اداره، مشارکت، شراکت

-         مقطعی از زندگی دکتر والی اندو، دبيرکل اسکان 2

-         بقا در شهرها: فقر شهری و توسعه شهری

-          آيا داشتن مسکن يک حق است؟

-         گزارش جهانی درمورد سکونتگاههای انسانی : 500 ميليون نفر در شهرهای دنيا بی خانه اند يا مسکن نامناسب دارند.

-         زنان، خانه و جوامع

درخواست اضطراری 2011 سی و نهمین گزارش پیشرفت

 

کنفرانس جمعيت و توسعه (1994):

 خلاصه ای از برنامه عمل کنفرانس بين المللی جمعيت و توسعه  

  گزارش کنفرانس بين المللی جمعيت و توسعه: قاهره- دسامبر 1994  

 آمارسرشماری جنسیت سال 1385 در جمهوری اسلامی ایران

 برنامه تنظیم خانواده، مراقبت های بهداشتی اولیه، برنامه مادری ایمن

 

 گفتگوی تمدنها:

 -   سال سازمان ملل متحد برای گفتگوی تمدنها: گزارش دبيرکل  12 نوامبر 1999

-   قطعنامه مصوب مجمع عمومی  به تاريخ 16 نوامبر 1998

-   گفتگوی تمدنها و نياز برای اخلاق جهانی: سخنرانی دبير کل سازمان ملل متحد در مرکز مطالعات  اسلامی دانشگاه اکسفورد 7 تيرماه 1378

 

 اقتصاد و تجارت:

پاره ای از اسناد کنفرانس بين المللی تامين سرمايه برای توسعه، مونتری، مکزيکو 18-22 مارس 2002 (مطابق با 27 اسفند 1380 تا 2 فروردين 1381):

 

-         بررسی  کميت و کيفيت کمک عمرانی

-         مبادله فقر با کاميابی

-         محافظت در برابر بحران های مالی آينده

-         برخورد با بدهی

-         تلاش سازمان ملل در جهت تدوين کنوانسيونی برای مبارزه با فساد

-         بهبود سطح زندگی مردم – ثروت حقيقی کشورها

-         متوقف کردن عدم پرداخت ماليت در جهان

-         تکاپوی جهانی به منظور تامين سرمايه آينده

 

 نتيجه نهايی کنفرانس بين المللی تامين سرمايه برای توسعه— اجماع مونتری

 

 

سال 2005، سال بين‌المللي اعتبار‌هاي خرد

 • رهبران صنعت مالي براي سال 2005، سال بين‌المللي اعتبارهاي خرد، به گروه‌ حاميان مي‌پيوندند
 • چه اقداماتي در حال انجام است؟ فعاليت‌هاي عمده در نظر گرفته شده براي سال اعتبارهاي خرد
 • سال 2005، سال بين‌المللي اعتبارهاي خرد در سراسر جهان
 • آنچه شما مي‌توانيد در حمايت از سال بين‌المللي اعتبارهاي خرد انجام دهيد: مشاركت كنيد!

 اجلاس يازدهم آنکتاد با هدف تقويت خط مشی های توليد ملی  با فرايند اقتصاد جهانی برگزار مي شود

 • جهانی سازی و برنامه­های توسعه
 • ايجاد ظرفيت های توليدی و رقابت پذيری بين المللی
 • تضمين فوايد توسعه از تجارت
 • تجارت و فقر
 • تجارت و جنسيت

 

محيط زيست:

 

دستور کار 21: کنفرانس سازمان ملل درباره محيط زيست و توسعه

 

 کلياتی از اجلاس سران برای توسعه پايدار—ژوهانسبورگ، آگوست- سپتامبر 2002

 

-         حقايقی درباره اجلاس سران در ژوهانسبورگ—رئوس کلی

-         پيشرفت از زمان تشکيل اجلاس زمين

-         فقر و هدفهای توسعه هزاره

-         آب

-         انرژی

-         جهانی شدن

-         الگوهای مصرف و توليد

-         اجلاس سران در ژوهانسبورگ 2002

-         محافظت از تنوع زيستی و محيط های زيست طبيعی

-         بازدهی کشاورزی

-         بهداشت

-         مشارکت ها: تحقق تعهدات

 

سال 2003  ، سال بين المللی آب شيرين

 

 •  پيام دبيرکل سازمان ملل به مناسبت سال بين المللی آب شيرين (2003)
 •  پِيام مديرکل يونسکو به مناسبت آغاز سال بين المللی آب شيرين (2003)
 •  اقدام در زمينه تامين آب شيرين
 • سال 2003، سال آب
 •  تامين آب به قيمتی گزاف
 •  آب موضوع زندگی و مرگ
 • آب بدون مرز
 •  خلاصه فعاليت های سازمان ملل در زمينه آب شيرين
 •  حق برخورداری از آب

 

براي زندگي (2015-2005)

 ریو+20 کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه توسعه پایدار

 انرژی پایدار برای همه- یادداشت دبیرکل

 پيشگيری از جرم:

 اساسنامه  ديوان کيفری بين المللی و سند نهايی کنفرانس ديپلماتيک رم

 يازدهمين كنگره سازمان ملل متحد درباره پيشگيري از جرايم و بسط عدالت كيفري

(18 تا 25 آوريل 2005  (29 فروردين تا 5 ارديبهشت 1384 ) در بانكوك)

 اقدام‌هاي جمعي و واكنش‌ها: ائتلاف‌هاي راهبردي براي پيشگيري از جرايم و بسط عدالت كيفري

 • پرسش‌ها و پاسخ‌ها
 • معيارهاي موثر براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فرا ملي
 • همكاري بين‌المللي عليه تروريسم و پيوند‌ها بين تروريسم و ساير فعاليت‌هاي جنايي
 • فساد: تهديدها و گرايش‌ها در قرن بيست و يكم
 • جرم‌هاي اقتصادي و مالي: چالش‌ها نسبت به توسعه پايدار
 • جرايم مرتبط با رايانه

 

دوازدهمين كنگره پيشگيري از جرم و (بسط) عدالت كيفري

( سالوادور، برزيل 19 ـ 12 آوريل 2010)

  پرسش‌ها و پاسخ‌ها

 • وضعيت جرم و عدالت كيفري در سراسر جهان
 • بسياری از كودكان و جوانان در سراسر جهان زنداني هستند
 • بلاي تروريسم به واكنش جهاني نياز دارد
 • موثر کردن رهنمودهاي سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم
 • قاچاقچيان انسان و قاچاقچيان مهاجران
 • براي اجراي كامل‌تر كنوانسيون‌هاي سازمان ملل متحد مبارزه با پولشويي ضروري است
 • همكاري بسيار كم بين‌المللي راه گريز آسان را در اختيار خلافكاران اينترنتي مي‌گذارد
 • در مبارزه عليه جرایم فرا مليتي تقويت همكاري بين‌المللي ضروري است
 • تبعيض، خشونت و بدرفتاري: واقعيتي تقريبا هميشگي براي مهاجران

    سیزدهمین همایش پیشگیری از جرم و عدالت کیفری

 

    اجلاس جهانی سران برای جامعه اطلاعاتی

 • اجلاس سران: چرا حالا؟
 • اجلاس جهاني سران: چه كساني شركت خواهند كرد؟
 • اجلاس سران: محتوا، موضوعات و نتيجه
 • اجلاس سران: سابقه
 • اجلاس سران: فرآيند تداركاتي
 • اجلاس جهاني سران و سياست ها
 • اجلاس جهاني سران و توسعه
 • اجلاس جهاني سران، آزادي مطبوعات و تنوع مطالب
 • سؤال هايي كه غالباً پرسيده مي شود
 • اجلاس جهاني سران : چه زماني و در كجا؟
 • پيام ها
 • ايجاد ارتباط براي پيشرفت جهاني
 • اي ميل هاي تحميلي – مساله جهاني
 • فرصتي براي گسترش جامعه اطلاعاتي اجلاس سران سايبر

  10 رويدادي كه جهان بايد بيشتر درباره آنها بداند: 2004

 10رويداد كه جهان بايد بيشتر درباره آنها بداند :2005

10 رويداد كه جهان بايد بيشتر درباره آنها بداند :2006

 10 رويداد كه جهان بايد بيشتر درباره آنها بداند :2009

 

 ترجمه 9 جزوه  به مناسبت پنجاهمين  سال ملل متحد:

 -         کنوانسيون 1951 و پروتکل 1967 مربوط به وضع پناهندگان

-         اعلاميه سياسی و برنامه اقدام جهانی عليه مواد مخدر

-         کنفرانس بين المللی تغذيه

-         کنفرانس جهانی حقوق بشر

-         استراتزی و برنامه اقدام يوکوهاما برای دنيای امن تر

-         ملل متحد و عدم تکثير هسته ای

-         گزارش کوتاه پيرامون اجلاس جهانی توسعه اجتماعی 

-         بيانِيه ريو پيرامون محيط زيست و توسعه

-         برنامه کار 21 منشوری برای آينده

  

گزارش توسعه انسانی

 

گزارش توسعه انسانی آسیا - اقیانوسیه

-         مقابله با فساد، دگرگون ساختن زندگي مردم

-         فساد در آسيا منابع زيست محيطی را تخریب و دارائی فقرا را به سرقت می برد

-         پرسش‌هايي كه اغلب مطرح مي‌شوند

-         گزارش برنامه عمران ملل متحد حوزه‌هاي اولويت دار مقابله با فساد در آسيا را بررسي مي‌كند

-         پرسش‌هايي كه اغلب درباره آمار مطرح مي‌شوند

-         حقايق سريع

 آموزش

گزارش جهانی پایش آموزش برای همه 2009 (UNESCO)

گزارش جهانی پایش آموزش برای همه 2010 (UNESCO)

 کتابچه راهنما در خصوص مساعدت و اطلاعات لازم برای بازگشت داوطلبانه پناهندگان عراقی (UNHCR)

 


e-max.it: your social media marketing partner