اطلاعات بیشتر:

آرمان های توسعه پایدار
 

آرمان های توسعه پایدار, ۲۰۱۵سال اقدام جهانی

12 oct 2015 video imagehschi 01 Copy

 

بزرگ ترین درس جهان

 

انیمیشنی جذاب که به منظور توضیح آرمان های توسعه پایدار به ویژه برای کودکان طراحی شده است (همراه با زیرنویس فارسی).

12 oct 2015 video 02 UN turns 70

 

 

e-max.it: your social media marketing partner