سخنرانی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری اسلامی ایران در همایش عالی رتبه مجمع عمومی

اطلاعیه رسمی: سازمان ملل متحد از رهبران جهان می خواهد به تعهدات خود در زمینه مبارزه با فقر عمل کنند. رهبران جامعه مدنی و محافل بازرگانی به اجلاس سران می پیوندند تا به آرمان های توسعه هزاره تا 2015 دست یابند.

آرمان 1: ریشه کنی گرسنگی و فقر شدید

آرمان 2: دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی

آرمان 3: ترویج و حمایت از برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان

آرمان 4: کاهش مرگ و میر کودکان

آرمان 5: بهبود بهداشت مادران

آرمان 6: مبارزه با اچ آی وی /ایدز، مالاریا وسایر بیماری ها

آرمان 7: تضمین پایداری محیط زیست

آرمان 8: ایجاد مشارکتی جهانی برای توسعه