English / فارسی  به سازمان ملل متحد که جهان شماست خوش آمدید
 چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶
 
RC
UNESCO
UNDP
UNHCR
WHO
WFP
UNIDO
UNICEF
UNIC
UNFPA
FAO
UNODC
UNAIDS
UNAMA
IOM
 

پرچم و نشان (آرم) سازمان ملل متحد

نشان

توضیح:
نشان فعلی سازمان ملل متحد در 7 دسامبر 1946 به تصویب رسيد. این طرح نقشه ای ازجهان است که معرف تصویر هم فاصله سمتی است که متمرکز بر قطب شمال بوده و محاط بر حلقه ای شامل شاخه های سنتی چلیپایی درخت زیتون در طلا در زمینه آبی – دودی با تمامی نواحی آب ها به رنگ سفید است. پیش آمدگی طرح تا 60 درجه پهنای جغرافیایی ادامه دارد که شامل پنج دایره هم مرکز است.

نمادگرایی:
شاخه های زیتون نماد صلح هستند. نقشه جهان نماد نواحی مورد توجه سازمان ملل متحد برای دستیابی به اصلی ترين هدف، يعنی صلح و امنیت بين المللی است.

استفاده:
بر اساس قطعنامه مجمع عمومی 92 (I) 1946با عنوان مقررات برای کنترل و محدودیت اسناد و استفاده از نشان ملل متحد روی اسناد و انتشارات از محدوديت هايی برخوردار است.

 

پرچم

تاریخ:
20 اکتبر 1947

توضیح:
نشان رسمی سازمان ملل متحد به رنگ سفید در مرکز زمینه آبی روشن(PMS279)

تناسب:
سطح پرچم برافراشتنه (پهنا): طول پرچم(درازا): 3 : 2 یا 5 : 3 یا همان تناسب پرچم ملی هر کشور که پرچم سازمان ملل متحد در آن بر افراشته شده است، نشان سازمان ملل متحد نیمی از سطح پرچم برافراشته شده را می پوشاند و کاملا در مرکز قرار دارد.

استفاده:
پرچم سازمان ملل متحد بر اسا س "مقررات و قواعد پرچم سازمان ملل متحد" مورد استفاده قرار می گيرد.

آخرین اطلاعیه های مطبوعاتی
رسانه های اجتماعی
Facebook Twitter YouTube RSS
هر روز سازمان ملل متحد برای حل چالش های جهانی می کوشد
نقشه سایت | تماس با ما | هشدار
آدرس: تهران، دروس، بلوار شهرزاد، شماره 8 - کد پستی: 19487 - صندوق پستی: 4557-15875 | تلفن: 22873837 21 98 + | فاکس: 22873395 21 98 +| پست الکترونیکی: [email protected]