Print
Back
گزارش مواد مخدر سال 2013 به ثبات در مصرف مواد سنتی اشاره و بر افزایش هشدار دهنده در مواد روانگردان جدید تأکید می کند

تهران 6 تیر 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)-- دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد چهارشنبه در یک رویداد عالی رتبه ویژه کمیسیون مواد مخدر در وین گزارش مواد مخدر سال 2013 را معرفی کرد. این رویداد عالی رتبه ویژه، اولین گام را برای بررسی عالی رتبه سال 2014 اعلامیه سیاسی و طرح اقدام توسط کمیسیون مواد مخدررا مشخص می کند و به دنبال آن در سال 2016، اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل به بررسی این موضوع می پردازد.

در حالی که چالش های جدیدی پیرامون مواد روانگردان جدید به وجود می آید، گزارش مواد مخدر سال 2013 بر ثبات در مصرف مواد سنتی اشاره دارد. گزارش مواد مخدر ابزار اندازه گیری اصلی در بررسی سال 2016 خواهد بود.

مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، یوری فدوتوف، گفت: "ما با مسیری برای بحث به توافق رسیده ایم. امیدوارم این بحث به تأییدی بر اهمیت کنوانسیون های بین المللی کنترل مواد مخدر و همچنین اذعان این موضوع بیانجامد که کنوانسیون ها بشر دوستانه، مبتنی بر حقوق بشر  و انعطاف پذیر هستند. همچنین باید تأکیدی محکم بر سلامت داشته باشند و ما باید از معاش جایگزین پایدار حمایت کنیم و آن را ارتقاء بخشیم.  باید بر اهمیت نقشی که سیستم های عدالت کیفری در مقابله با مشکل مواد مخدر دارند و نیاز برای تلاش برای مقابله با مواد شیمیائی پیش ساز واقف باشیم."

مشکلات در حال بروز مواد مخدر
مواد روانگردان جدید که با نام های "مواد مخدر قانونی" و "مواد طراحی شده" وارد بازار شده اند، به میزان غیر مترقبه ای رو به افزایش است و چالش های غیر قابل پیش بینی را برای سلامت عمومی به وجود می آورند. آقای فدوتوف بر اقدام همآهنگ برای پیشگیری از تولید، قاچاق و سوء مصرف این مواد تأکید کرد.

تعداد مواد روانگردان جدیدی که توسط کشورهای عضو به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گزارش شده است، با افزایشی بیش از 50 درصد، از 166در پایان سال 2009 به 251 در اواسط 2012 رسید. برای اولین بار، تعداد مواد روانگردان جدید (234) از تعداد کل مواد تحت کنترل بین المللی بیشتر بود. از آنجائی که مواد مضر جدیدی دائماً وارد عرصه بازار مواد مخدر می شود، سرعت و خلاقیت پدیده مواد روانگردان جدید چالش هائی را برای نظام بین المللی کنترل مواد مخدر به وجود آورده است.

این یک مشکل هشدار دهنده مواد مخدر است – در حالی که مواد قانونی هستند. مواد روانگردان جدید، که حتی به صورت آزاد، از طریق اینترنت، نیز فروخته می شوند، و از لحاظ ایمن بودن آزمایش نشده اند، می توانند بسیار خطرناکتر از مواد سنتی باشند. نام های خیابانی همچون "اسپایس"، میو میو"، و "نمک حمام" افراد جوان را به این باور اشتباه      می رساند که این مواد تفریحی کم خطر هستند. امکان زیاد برای تغییر ساختار شیمیائی مواد روانگردان جدید، باعث شده است که فرمول های جدید از تلاش ها برای وضع قوانین کنترل بین المللی پیشی بگیرند. در حالی که نیروی انتظامی عقب مانده است، جنایتکاران با سرعت وارد این بازار پر درآمد شده اند. اثرات نامطلوب و ماهیت اعتیادآور بیشتر این مواد کنترل نشده به طور عمده درک نشده است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در واکنش به افزایش مواد روانگردان جدید، یک نظام هشدار زود هنگام را معرفی کرده است که به جامعه جهانی اجازه می دهد تا به وجود آمدن مواد جدید را ردیابی و اقدامات مناسب را اجرا کند.

تصویر جهانی
در حالی که به نظر می رسد مصرف مواد مخدر سنتی همچون هروئین و کوکائین در برخی نقاط جهان رو به کاهش بوده، سوء مصرف داروهای تجویزی و مواد روانگردان جدید در حال افزایش است. در اروپا به نظر می رسد که مصرف هروئین رو به کاهش است. در حالی به نظر می رسد بازار کوکائین در آمریکای جنوبی و اقتصاد رو به رشد آسیا رو به افزایش است. از طرف دیگر، مصرف مواد افیونی (هروئین و تریاک) ثابت مانده است (حدود 16 میلیون، یا 0.4 درصد از جمعیت 64-15 سال)، اگرچه شیوع مصرف مواد افیونی در آسیای میانه و جنوب غربی، اروپای جنوب شرقی و شرقی و آمریکای شمالی بالا گزارش شده است.

اگرچه داده ها کمیاب هستند ولی آفریقا در حال تبدیل شدن به هدفی برای قاچاق و تولید مواد غیر قانونی است. آقای فدوتوف برای کنترل وضعیت و پیشگیری از آسیب پذیری فزاینده این قاره در برابر تجارت مواد مخدر و جرم سازمان یافته حمایت بین المللی را فراخواند. همچنین نیاز است تا به تعداد زیادی از مصرف کنندگان مواد کمک شود که قربانیان اثرات سرریزکننده قاچاق مواد مخدر از طریق این قاره هستند.

داده های جدید نشان می دهد که در سال 2011 شیوع افرادی که مواد مخدر را تزریق  و با اچ آی وی زندگی می کنند، کمتر آن چیزی که پیشتر تخمین زده شده بود: برآورد می شود 14 میلیون نفر بین سنین 15 و 64 سال مواد مخدر تزریق می کنند، در حالی که 1 میلیون و 600 هزار نفر از افرادی که مواد تزریق می کنند با اچ آی وی زندگی می کنند. این تغییرات ناشی از ارزیابی های اصلاح شده در کشورهائی است که بعد از ارزیابی های انجام شده در سال 2008، از داده های جدید مراقبت رفتاری استفاده کردند.

از لحاظ تولید، افغانستان همچنان مقام خود را به عنوان تولید کننده و زارع اصلی تریاک در جهان حفظ کرده است (75 درصد از تولید جهانی تریاک در سال 2012). سطح جهانی زیر کشت خشخاش به 236,320 هکتار و در نتیجه 14 درصد بیشتر از سال 2011 رسید. با وجود این، تولید جهانی تریاک در افغانستان، با وجود محصول ضعیف ناشی از بیماری که در گیاه خشخاش بروز کرد، در سال 2012 به 4 هزار 905 تن، 30 درصد کمتر از یک سال قبل و 40 درصد کمتر از سال 2007 نزول کرد.

برآوردها حاکی از آن است که مقدار کوکائین تولید شده بین 776 تا یک هزار 51  تن در سال 2011 بوده است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. بزرگترین کشفیات کوکائین جهان – صرف نظر از درجه خلوص – همچنان در کلمبیا (200 تن) و ایالات متحده (94 تن) گزارش شده است.

مصرف کوکائین همچنان در ایالات متحده، بزرگترین بازار جهانی کوکائین، در حال کاهش است. بر عکس، افزایش چشمگیری در کشفیات در آسیا، اقیانوسیه و آمریکای جنوبی و مرکزی و کارائیب در سال 2011 گزارش شده است.

مصرف محرک های نوع آمفتامین (ATS)، به غیر از اکستاسی، در جهان همچنان گسترش دارد و به نظر می رسد در بیشتر مناطق در حال افزایش است. در سال 2011، حدود 7/0 درصد از کل جمعیت 64-15 سال جهان، یا 33 میلیون و 800 هزار نفر، در سال قبل از محرک های نوع آمفتامین استفاده کرده اند.

شیوع اکستاسی در سال 2011 (19 میلیون نفر، یا 4/0 درصد از جمعیت) کمتر از 2009 بود. هرچند، در سطح جهانی، کشفیات محرک های نوع آمفتامین به 123 تن در سال 2011 رسیده است، که 66 درصد بیشتر از سال 2010 (74 تن) و دو برابر رقم سال 2005 (60 تن) است.

متامفتامین همچنان تجارت محرک های نوع آمفتامین را تحت الشعاع قرار داده است و 71 درصد از کشفیات محرک های نوع آمفتامین در سال 2011 را به خود اختصاص داد. قرص های آمفتامین همچنان محرک نوع آمفتامین غالب در آسیای جنوب شرقی و شرقی است: 122 میلیون و 800 هزار  قرص در سال 2011 کشف شده است اگرچه این مقدار 9 درصد کاهش در مقایسه با سال 2010 (134 میلیون و 400 هزار قرص) بوده است. کشفیات متامفتامین کریستال به 8 هزار و و 800 کیلو افزایش پیدا کرد که این میزان بالاترین رقم در 5 سال اخیر بوده است و نشان می دهد که این ماده یک خطر قریب الوقوع است. مکزیک بزرگترین کشفیات متامفتامین خود را بیش از دو برابر در یک سال از 13 تن به 31 تن گزارش کرده است که در نتیجه نشان دهنده این است که بزرگترین کشفیات گزارش شده در جهان است.

کانابیس همچنان بیشترین ماده مخدری است که مصرف می شود. در حالی که مصرف کانابیس میان افراد جوان در یک دهه گذشته در اروپا کاهش یافته است، افزایش اندکی در شیوع مصرف کنندگان کانابیس (180میلیون معادل 9/3 درصد جمعیت 64-15 سال) در مقایس با ارزیابی های پیشین در سال 2009 بوده است.

***