Print
Back
زایمان و عوارض ناشی از بارداری علت اصلی مرگ دختران جوان در کشور های در حال توسعه - سازمان ملل

تهران 17 تیر 1392 (مرکز اطلاعات سازمان نملل متحد)— مدیر اجرائی صندوق جمعیت ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی جمعیت، 11 جولای 2013 برابر با 20 تیر ماه جاری گفت هرسال حدود 16 میلیون دختران جوان 15 تا 19 ساله درسراسر جهان زایمان می کنند و عوارض ناشی از بارداری و زایمان ، بخصوص در کشورهای در حال توسعه، دلیل اصلی مرگ این گروه سنی است.

متن کامل پیام دکتر باباتونده اوسوتیمهین به شرح زیر است:

درحال حاضر بیش از 600 میلیون دختر جوان درجهان زندگی می کنند که بیش از 500 میلیون نفر از آنها درکشورهای درحال توسعه بسر می برند. این دختران، حال و آینده بشریت را شکل می دهند. فرصت هایی که این دختران دردوران نوجوانی از آنان برخوردار خواهند بود آنان را قادر می سازد تا دربزرگسالی توانمند بوده و شهروندانی فعال گردند.

با برخورداری از مهارت ها و فرصت های مناسب، آنان می توانند ازاین امکانات برای خود، خانواده ها و جوامع شان بهره برداری نمایند. درعین حال بارداری زودرس حقوق، سلامت، تحصیلات و استعدادهای تعداد بسیاری از دختران نوجوان را به مخاطره انداخته و فرصت آینده ای بهتر را از آنان سلب می نماید.

هرسال حدود 16 میلیون دختران جوان  15 تا 19 ساله  درسراسر جهان زایمان می کنند و عوارض ناشی از بارداری و زایمان ، بخصوص در کشورهای در حال توسعه، دلیل اصلی مرگ این گروه سنی است.

بارداری نوجوانان تنها بحث سلامت نیست بلکه یک موضوع مربوط به توسعه است که ریشه در فقر، نابرابری جنسیتی، خشونت، ازدواج کودکان، ازدواج های اجباری، عدم تناسب قدرت میان دختران نوجوان وهمسرانشان، عدم تحصیل و شکست نظام ها  و نهاد هایی است که باید از حقوق آنان دفاع نمایند. به منظور جلب توجه جهانیان به این نکته، موضوع امسال روز جهانی جمعیت بارداری نوجوانان است.

شکستن چرخه معیوب بارداری نوجوانان مستلزم تعهد ملت ها، جوامع وتک تک افراد، چه در کشورهای پیشرفته و چه درکشورهای درحال توسعه، در تخصیص منابع خود به دختران نوجوان است.  دولت ها باید قوانینی ملی، به منظورافزایش سن ازدواج به 18 سال تصویب نموده و به اجرا بگذارند وفعالیت های جامعه محوری را ترویج نمایند  که در جهت حمایت از حقوق دختران و جلوگیری از ازدواج کودکان و عواقب آن  است.

نوجوانان وجوانان باید ازآموزش هایی در زمینه جنسیت، متناسب با سن شان بهره مند گردند تا دانش و مهارتی را بدست آورند که برای حفظ سلامت  خود دردوران زندگی نیاز دارند. در عین حال آموزش و آگاه نمودن به تنهایی کافی نیست. دسترسی به خدمات بهداشت باروری نیز باید برای جوانان فراهم باشد تا بتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند و سالم به مانند.

درسطح محلی ، جوامع باید ساختارهائی متناسب فراهم سازند تا مراقبت ها و خدمات بهداشت باروری دوستدار جوان را با درنظر گرفتن حساسیت ها ی مربوط به آنان ارائه دهند.

درحمایت از کلیه این تلاش ها ، درک این نکته نقش مهمی ایفا می نماید  که عزت و حقوق دختران نوجوان باید محترم شمرده و ازآنان حمایت شود. امروز، ما از کلیه دولت ها ، جامعه بین المللی وهمه دست اندرکاران دعوت می کنیم تا نسبت به توانمند سازی دختران جوان درتصمیم گیری های مسئولانه برای زندگی خود اقدام نموده و درمواردی که حقوق آنان  تهدید می گردد از دختران حمایت لازم را بعمل آورند.  هر دختر جوان ، بدون توجه به مکان زندگی یا شرایط اقتصادی خود حق دارد که تمامی استعدادهای بالقوه انسانی خود را  شکوفا سازد. امروز، تعداد بیشماری از دختران از این حقوق محروم اند.  ما می توانیم و باید این وضعیت را تغییر دهیم.

***