Print
Back
پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین المللی نلسون ماندلا
18 جولای 2013 برابر با 27 تیر ماه 1392

امسال گرامی داشت روز بین المللی نلسون ماندلا  هنگامی فرا می رسد که زندگی و خدمات مادیبا (آقای ماندلا) انعکاسی عمیق می يابد، زيرا به عنوان رهبری که در سطح  جهان مورد احترام است کماکان در بیمارستان به سر می برد. همچنان  که  بهترین آرزوی هایمان را برای رییس جمهورماندلا به مناسبت نود و پنجمین سال تولد وی ابراز می داریم، اجازه دهید با انجام اقدام در حق ديگران به احساس نگرانی خود معنايی ملموس دهيم.

نلسون ماندلا طی 67 سال از زندگی خود برای احقاق حقوق بشر و عدالت اجتماعی تلاش کرد. به مناسبت این روز، سازمان ملل متحد به بنیاد ماندلا ملحق شده و از مردم سراسر جهان می خواهد  67 دقیقه از وقت خود را در 18 جولای صرف خدمات اجتماعی کنند.

عمل خوب برای مردم و سیاره زمین در بطن روز بین المللی نلسون ماندلا قرار دارد. موضوع این روز يعنی "اقدام کنید، تغییر ایجاد کنید" به معنی بسیج خانواده انسانی برای اقدام بیشتر جهت ایجاد جهانی صلح آمیز،پایدار و برابر است. این بهترین احترام به مردی خارق العاده است که  بیشترین ارزش های انسانی را در خود دارد.

در این ایام دشوار، افکار و دعاهايمان را نثار آقای ماندلا و خانواده ایشان، همچنین تمامی مردم آفریقای جنوبی  می نماییم. ما در تحسین  ابر مرد زمانه خود متحد هستیم.

***