Print
Back
نشست تاریخی کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد برای امحای خشونت علیه زنان و دختران

تهران 26 بهمن 1391 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد درپیامی به مناسبت "نهضت قیام یک میلیارد ی برای امحای خشونت علیه زنان" که امروز در جهان شروع شده است، تمامی دولت ها را ترغیب نمود تا به منظور خاتمه خشونت علیه زنان و دختران تعهدی عملی و محسوس را تدارک دیده و آن را در اجلاس تاریخی کمیسیون مقام زن ارائه نمایند که قرار است 18 روز دیگر در شهر نیویورک برگزار شود.

در پیام بان کی مون آمده است در کمتراز سه هفته نشست کمیسیون مقام زن  در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود که بزرگترین گردهمایی برای خاتمه به خشونت علیه زنان و دختران خواهد بود. تا کنون حضور 18 دولت  در این همایش تاریخی قطعی شده که قرار است شرکت کنندگان ابتکارات نوین برای توقف خشونت های مبتنی بر جنسیت به وسیله دسترسی بهتر به عدالت، تصویب کنوانسیون های بین المللی، تقویت حمایت، مجازات های سخت تر و تقویت بازدارندگی و آموزش برای امحای خشونت علیه زنان و دختران ارائه دهند.

وی می گوید با اتحاد می توانیم به خشونت علیه زنان و دختران خاتمه دهیم و جهانی عاری از اذیت و وحشت برای زندگی همه افراد بسازیم.

ایشان می افزاید منافع امحای خشونت عیله زنان و دختران نه تنها به افرادی که تحت تاثیر آن قرار گرفته اند بر می گردد بلکه آنان توانمند می شوند تا کمک به ایجاد جهانی بهتر نمایند.

***