Print
Back
مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی سواد آموزی:
جمعیت باسواد جهان به 84 درصد رسید

تهران 16 شهریور 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)— مدیر کل یونسکو در پیامی به مناسبت روز جهانی  سواد آموزی 8 سپتامبر 2013 برابر با  17 شهریور ماه جاری اعلام نمود امروز 84 درصد جمعیت جهان  قادر به خواندن و نوشتن هستند، این  درحالی است که در سال 1990 تنها 76درصد جمعیت جهان می توانستند بخوانند و بنویسند.

متن کامل پیام خانم ایرینا بوکووا  به شرح زیراست: 

سواد آموزی حق اولیه و نیروی محرکه توسعه انسانی است و مسیر  دستیابی به خودکفایی، مهارت اندوزی، بیان فرهنگی و مشارکت همه جانبه اجتماعی  را هموارمی کند.
در دو دهه گذشته بی سوادی به لطف تلاش های جامعه جهانی که در راستای آرمان های توسعه هزاره انجام گرفته، کاهش یافته است. امروز 84درصد جمعیت جهان  قادر به خواندن و نوشتن هستند، این  درحالی است که در سال 1990 تنها 76درصد جمعیت جهان می توانستند بخوانند و بنویسند. ظرف 20 سال، جمعیت بی سواد جهان بیش از 100 میلیون نفر تقلیل پیدا کرده است.

اما هنوز راه درازی در پیش است. در پس این ارقام،  نابرابری جدی وجود دارد. دو سوم  774  میلیون نفر جمعیت بی سواد بزرگسال  جهان را زنان تشکلیل میدهند. اغلب کودکان و جوانانی  که به مدرسه نمی روند، دختران هستند. تعداد 57 میلیون بچه در سطح ابتدایی و 68 میلیون در سطح متوسطه شانس ورود به مدرسه را ندارند. بچه هایی که شانس ورود به مدارس را دارند، الزاماٌ" پس ازپایان دوره مربوطه قادر به خواندن و نوشتن نیستند. حتی در کشورهایی که از نظر اقتصادی توسعه یافته هستند، سهم جمعیتی که قادر به خواندن و نوشتن نیستند بسیار زیاد است. این یک مانع مهم در سر راه  رضایت فردی، توسعه اجتماعی و درک متقابل بین افراد است.

این شرایط ،  با ورود  فن آوری های جدید و دانش جوامع مدرن، ضرورت  داشتن توانایی خواندن و نوشتن را بیش از پیش افزایش داده و شرایط را مشکل تر می نماید.  برخورداری از سواد اولین شرط ورود به گفتگو، برقراری ارتباط  و همسو شدن با جوامع جدیدی است که به هم پیوند خورده اند. جوانان برای راهیابی به بازار کار، احتیاج به کسب مهارتهای جدید ؛ منجمله  دانش زبان های مختلف، درک گوناگونی فرهنگ ها و یادگیری مادام العمر، دارند. سوادآموزی کلید بدست آوردن دانش، مهارت برقراری ارتباط با دیگران ، تخصص و توانایی زندگی با دیگران در جامعه  و بطور کلی همه مهارت های بنیادیی است که برای زندگی در یک جامعه امروزی لازم است. در قرن بیست و یکم،  بیش از هرزمانی در  تاریخ، داشتن سواد زیربنای صلح و توسعه است.

سواد آموزی بسیار فراتر ازیک اولویت آموزشی است. در واقع یک سرمایه گذاری زیربنایی برای آینده است یعنی اولین قدم به سوی انواع جدید سوادی است که برای قرن بیست و یکم لازم است.آرزو داریم قرنی را ببینیم که درآن هر کودک قادر باشد بخواند و بتواند از این مهارت در جهت نیل به خودکفایی استفاده کند. در این روز جهانی سواد آموزی، همه دولتــــها را فرا  می خوانیم تا با همکاری هم این آرزو را محقق سازند. در این راستا بایستی منابع مالی تجدید شوند، سیاست هایی منطبق بر نیازهای افراد طراحی شده ، اقدامات جدید و نوآورانه تعریف شوند، و از فن آوری های جدید هرچه بیشتر بهره برده شود . دستاورد سالهای اخیر نشان میدهد که این کار عملی است و یونسکو خود را متعهد میداند  که برای تحقق این امر، هر آنچه را که در توان دارد به انجام رساند.

***