Print
Back
ارائه راه حل های واقعی و قاطع برای چالش های مشترک توسط همکاری های جنوب-جنوب

تهران 20 شهریور 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز ملل متحد برای همکاری های جنوب – جنوب 12 سپتامبر 2013 برابر با 21 شهریور ماه جاری گفت همکاری های جنوب – جنوب راه حل های واقعی و قاطع برای چالش های مشترک ارائه  می دهد.

در پیام بان کی مون آمده است امسال روز ملل متحد برای همکاری های جنوب – جنوب مصادف گردید با تشدید تلاش های بین المللی برای تسریع پیشرفت جهت دستیابی به آرمان های توسعه هزاره تا سال هدف یعنی 2015.

وی خاطر نشان کرد جنوب نقش مهمی درچشم انداز توسعه جهانی ایفا نموده است. در بسیاری از کشور های در حال توسعه در آمد ها بالا است، فقر در حال کاهش و امید در حال افزایش است.

ایشان اعلام نمود آرمان کاهش فقر مطلق به نصف، به دست آمده است. برابری در آموزش ابتدایی یعنی حضوربرابردختران و پسران در مدرسه به دست آمده است . مرگ و میر نوزادان به گونه ای چشمگیرکاهش داشته و 5 از 9 منطقه در حال توسعه در جهان میزان مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال را به نصف کاهش داده اند. بیش از 2 میلیارد انسان به آب آشامیدنی سالم دسترسی پیدا کرده اند.

دبیر کل می گوید موارد فوق و سایر دستاورد های اقتصادی جنوب موجب  گسترش سریع طبقه متوسط گردیده که درخواست آنان برای آزادی، برابری، شغل مناسب و طیف     گسترده ای از کالا و خدمات حیاتی برای پیشرفت واقعی انسان را تقویت نموده است.  

ایشان می افزاید فرصت هایی که جامعه جهانی برای تاثیر گذاری نیاز دارد عبارتند از: بهره برداری از بهترین عملکرد ها ، سرمایه گذاری بر طرح های راهنما در مکان های دوردست، ارائه سرمایه برای تسریع در اجرای طرح های موفق، عرضه کالاهای عمومی منطقه ای، توسعه و انطباق فن آوری های مناسب. 

با کی مون می گوید کشورهای در حال توسعه از تجربیات موفق یکدیگر در زمینه  سیاست ها و طرح های  مبتکرانه برای حل چالش های توسعه ای استفاده می نمایند.

***