Print
Back
بان کی مون تشکیلات گردشگری را به کم کردن مصرف و ارتقای مدیریت پسماند ترغيبت کرد

تهران 4 مهر 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی گردشگری 27 سپتامبر 2013 برابر با 5 مهرماه جاری تشکیلات گردشگری را به کم کردن مصرف و ارتقای مدیریت پسماند ترغيبت نمود.

در پیام بان کی مون آمده است امسال روز جهانی گردشگری با توجه به مصرف ناپایدار و تهدیدات تغییرات آب وهوایی نسبت به منابع آب بر مسئولیت صنعت گردشگری در برابر صیانت و مدیریت هوشمند آب تاکید دارد.

دبیر کل گفت در این سال بین المللی همکاری برای آب، اینجانب تشکیلات گردشگری را به کم کردن مصرف و ارتقای مدیریت پسماند ترغيبت می کنم  و افراد را به این فرامی خوانم تا هنگام سفرسهم خود را از راه گزينه های آگاهانه زیست محیطی ادا کنند.

در خاتمه بان کی مون اظهار داشت: با اولويت قرار دادن صرفه جویی در آب، همگی ما   می توانیم به ساختن آینده ای که می خواهیم یاری رسانیم. 

***