Print
Back
عدالت اجتماعی برای همه

تهران 1 اسفند 1391 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)— دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی، 20 فوریه 2013 برابر با 2 اسفند ماه جاری ضمن هشدار در باره گسترش نابرابری درجهان خواستار تلاش برای دستیابی به  مسیرتوسعه پایدار، فراگیر و برابر بر اساس گفتگو، شفافیت و عدالت اجتماعی برای همگان شد. 

در پیام بان کی مون آمده است افزایش نابرابری پیشرفت جامعه بین المللی را در نجات  میلیون ها انسان از فقر و ایجاد جهانی عادلانه تر، در معرض تهدید قرار داده است.

ایشان می گوید اشتباهات درکاهش دستمزد زنان و جوانان، همچنین دسترسی محدود به آموزش، خدمات بهداشتی و کار شرافتمندانه مشهود است.

وی می افزاید باید نهاد هایی ایجاد و سیاست هایی را تدوین و تقویت نماییم که توسعه فراگیر را ارتقا بخشند.

بان کی مون در این پیام دستیابی به آرمان های توسعه هزاره تا قبل از سال هدف یعنی 2015 میلادی را یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد توسعه پایدارو فراگیر در جهان دانست.

***