Print
Back
دبیرکل سازمان ملل متحد شهروندان جهان را به الهام گرفتن از شهامت مهاتما گاندی فرا خواند

تهران 10 مهرماه 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) – بان کی مون در پیامی به مناسبت روز بین المللی بدون خشونت مصادف با 2 اکتبر 2013 برابر با 10 مهرماه 1392 شهروندان جهان در هر جا که هستند را به این فرا خواند تا از شهامت افرادی مانند مهاتما گاندی الهام گیرند.

در پیام دبیرکل آمده است امروز تولد مهاتما گاندی و طنین میراث او بعنی عدم خشونت را جشن می گیریم. گاندی قدرت مخالفت صلح آمیز با ظلم، بی عدالتی و نفرت را نشان داد. او سرمشق و مایه الهام تاریخ سازان بسیاری از جمله مارتین لوتر کینگ، وکلی هاول، ریگوبرتا منچوتوم و نلسون ماندلا شد. پیام آنان به هریک از ما دفاع از منزلت انسان، نفی نابردیاری و کوشیدن برای جهانی است که در آن مردم از تمامی فرهنگ ها و عقاید بر مبنای احترام و برابری در کنار هم زندگی کنند. 

بان کی مون افزود عدم خشونت نه راکد بودن و نه منفعل بودن است. شهامت ایستادگی در برابر آنانی است که برای اجرای خواسته یا باورهای خود از خشونت استفاده می کنند. نیازمند مصمم بودن به ایستادگی در برابر بی عدالتی، تبعیض و بی رحمی و مطالبه احترام برای گوناگونی و حقوق بشر بنیادی است. همچنین نیازمند شهامت در ایجاد حرکت از سوی نبرد به سمت پذیرش گفتگوی مسالمت آمیز است. عدم خشونت نیازمند رهبرانی است که در سراسر کشورها و در جوامع و خانه ها، ارتشی از مردم شجاع آماده برای صلح خواهی، آزادی و عدالت از آنان پشتیبانی کند. 

***