Print
Back
حمل و نقل عمومی مرکز ثقل توسعه پایدار—بان کی مون

تهران 14 مهر 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی اسکان بشر 7 اکتبر 2013 برابر با 15مهر ماه جاری گفت  حمل و نقل عمومی مرکز ثقل توسعه پایدار است.  

بان کی مون در پیام خود خواستار تعهد نسبت به ایجاد شهرهایی شد که به وسیله همه   شهروندان قابل دسترسی باشند.

وی می گوید دربیش از نیم قرن گذشته ، بیشتر کشورها گسترش سریع شهر و استفاده روز افزون از خودروهای موتوری را تجربه کردند. این امر موجب  بی نظمی در شهر ها و حتی در خواست بیشتر برای سفر با خودروهای موتوری گردید که عواقب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پی آمد آن بوده است.

دبیر کل می گوید استفاده از خود روهای شخصی عامل اصلی اشاعه گازهای گلخانه ای و ایجاد بیماری به دلیل آلودگی هوا و صدا است. مسئولیت هزینه های گزاف اقتصادی وعدم بهره وری برای مسافران و شرکت های حمل و نقل کالا، به عهده تراکم ترافیکی به دلیل نظام حمل و نقل غیر پایداراست.  

وی گفت این چالش ها بیشتر در کشور های در حال توسعه مشخص است و در دهه های آتی 90 درصد از رشد جمعیت جهان در شهرهای کشورهای در حال توسعه به وقوع خواهد پیوست.

بان کی مون می گوید قابلیت نقل مکان به معنی ساختن جاده های پهن تر و طولانی تر نیست، بلکه قابلیت انتقال از مکانی به مکان دیگر ارائه نظام مناسب و موثری است که به آحاد مردم به بهترین نحو و روش برابر خدمت ارائه دهد.

***