Print
Back
فراخوان بان کی مون برای سرمایه گذاری بر آموزش دختران

تهران 17 مهر 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی دختر بچه ها، 11 اکتبر 2013 برابر با 19 مهرماه جاری ضمن اشاره به این واقعیت که توانمند سازی دختران از ضروریات در پیشرفت تمامی خانواده بشری است خواستارسرمایه گذاری بر آموزش شد تا دختران بتوانند رشد شخصی خود را ارتقاء دهند.

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

توانمند سازی دختران، حصول اطمینان از حقوق بشر آنان و پرداختن به تبعیض و خشونتی که با آن رو به رو هستند از ضروریات در پیشرفت تمامی خانواده بشری است. یکی از بهترین راه ها در دستیابی به همه این اهداف ارائه آموزش به دختران است به گونه ای که سزاوار آن هستند.

در عین حال دختران بسیاری در خیلی از کشورها به دلیل جنسیتشان عقب نگه داشته می شوند. آنانی که مادرشان نیز از تحصیل محروم بوده، آنان که در جامعه ای فقیر زندگی می کنند، یا آنان که معلولیتی دارند ناگزیرند شیب حتی تندتری را بپیمایند. در بین دخترانی که توفیق مدرسه رفتن دارند، بسیاری با تبعیض و خشونت رو به رو می شوند.

اینجانب ابتکار "آموزش جهانی در نخستین گام" را معرفی کردم تا پیشرفت در فرستادن همه کودکان به مدرسه به ویژه دختران را تسریع کنم. ما در نظر داریم بیش از خواندن و حساب کردن آموزش دهیم؛ ما می کوشیم برشهروندان جهانی  بیافزاییم که می توانند در برابر چالش های پیچیده قرن 21 به پا خیزند.

برای دستیابی به نتایج معنا دار، نیازمند راه حل های تازه برای چالش های آموزش دختران هستیم و باید نظرات جوانان را مورد ملاحظه قرار دهیم.

من از دختران سراسر جهان که در مشاوره به منظور اعلامیه ای تازه برای دختران شرکت داشتند، مطالبی شنیده ام. مصصم هستم یقین حاصل شود "آموزش جهانی در نخستین گام" تمامی شرکاء را در پاسخ به ندای قدرتمند آنان برای توانمند سازی بسیج خواهد کرد.

فرا تر از این، نهضت ما برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره تا 2015 و شکل دادن به تصویری فرای آن تاریخ باید به نگرانی ها و استعداد نهفته در دختران جهان بپردازد. 

در این روز بین المللی دختربچه ها، اجازه دهید به اتفاق در سرمایه گذاری بر آموزش اقدام کنیم تا دختران بتوانند  رشد شخصی خود را ارتقاء دهند و در آینده مشترکمان شریک باشند.

***