Print
Back
در آستانه روز ملل متحد:

فراخوان بان کی مون برای اقدام جهت صلح، توسعه وحقوق بشر

تهران 30 مهر 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) -- دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی  به مناسبت روز ملل متحد 24 اکتبر 2013 برابر با 2 آبان ماه جاری خواستاراتحاد برای اقدام جهت صلح، توسعه و حقوق بشر در جهان شد.

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

دوستان عزیز،

روز ملل متحد فرصتی است برای تایید این که  تا چه اندازه این سازمان ارزشمند در صلح و پیشرفت  مشترک دخیل است.
زمان آن فرا رسیده  درباره آنچه  بیشتر می توانیم در مسیر تحقق  تصورمان  برای دنیایی بهترانجام دهیم،  تامل کنیم.

جنگ در سوریه بزرگترین چالش امنیتی ما است.

میلیون ها نفر برای کمک به حفظ جانشان به پرسنل بشردوستانه سازمان ملل متحد      وابسته اند.

متخصصان سازمان ملل متحد دست در دست سازمان منع تسلیحات شیمیایی که برنده جایزه صلح نوبل شد، برای نابودی ذخایر این سلاح ها در سوریه تلاش می کنند.

و ما  راه حلی دیپلماتیک که به رنج های طولانی مدت خاتمه دهد را مصرانه دنبال می کنیم.

فوری ترین چالش توسعه ای ما این است که تداوم پذیری را به واقعیت بدل کنیم.

آرمان های توسعه هزاره، فقر را به نصف کاهش داده است. 

اینک باید به سرعت حرکتمان تداوم بخشیم، دستور کار توسعه ای  امید بخشی برای پس از 2015 با مهارت تدوین کنیم و به موافقتنامه ای درباره تغییرات آب وهوایی دست یابیم.

سال جاری مجددا شاهد بودیم سازمان ملل متحد با مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر، محیط زیست و موضوعات بسیار دیگرسر و کار داشته است.

ما به اینکه نشان دهیم اقدام دسته جمعی چه می تواند بکند، تداوم می دهیم. می توانیم حتی فرا تر از این عمل کنیم.

در جهانی که بیش از پیش به هم متصل شده است، باید بیشتر متحد باشیم.

در روز ملل متحد ، اجازه دهید متعهد شویم به ایده آل هایی که هنگام تاسیس داشتیم وفادار بمانیم و با هم برای صلح، توسعه و حقوق بشر اقدام کنیم.

***