1832013

Print
Back
تاکید بان کی مون بر اهمیت حفاظت از محیط زیست در زمان درگیری مسلحانه

تهران 15آبان 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)–  دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی جلوگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و درگیری مسلحانه 6 نوامبر 2013 برابر با 15 آبان ماه جاری براهمیت حساسیت حفاظت از محیط زیست در زمان درگیری مسلحانه و نظارت خوب در نگهداری منابع طبیعی در دوران بازسای پس از جنگ، تاکید نمود.

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

دانش رو به رشدی در مورد اهمیت ابعاد زیست محیطی توسعه پایداروجود دارد. درعین حال منابع طبیعی مانند جنگل ها، حیات وحش، منابع آب و زمین های کشاورزی همواره طی درگیری های مسلحانه مورد سوء استفاده و تخریب قرار می گیرند که این امر تهدیدی طولانی مدت علیه صلح و امنیت است.

امروزه در آفریقای مرکزی و شرقی، قاچاق مواد معدنی، حیات وحش، الوار، ذغال و مواد مخدر هزینه فعالیت های نا مشروع را مهیا کرده و از گروه های مسلح و شبکه های جنایتکار حمایت می نماید. برای مثال در سومالی سالانه تجارت غیر قانونی ذغال برای گروه های تروریستی و شورشی تقریبا معادل 384 میلیون دلار درآمد تولید می کند.

تقویت نظارت بر منابع طبیعی و بهبود فرانگری در کشورهایی که تحت تاثیر درگیری هستند می تواند مانع از این شود که منابع برای درگیری هزینه شوند و این درآمد مورد نیاز به سوی احیای اقتصادی سوق داده شود و بیشتر به صلح با دوام کمک نماید. برعکس، شکست در مدیریت و حمایت ازاین منابع به گونه ای منصفانه، تنها آسیب پذیری آنانی به ویژه فقیران را تشدید می نماید که به این منابع بیشتر از دیگران وابسته اند.

همچنین انهدام ایمن سلاح های جنگی از ملاحظات مهم است. این یکی از چالش های سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح های شیمایی است که در حال حاضر در سوریه با آن ها روبرو هستند یعنی جایی که نابودی سلاح های شیمایی و امکانات تولید آن باید متضمن حفظ محیط زیست گردد که این امرشامل مقررات قاطع حفاظت زیست محیطی برای جلوگیری از آلودگی شیمیایی، “کانون های بحران” جدید محیط زیستی  و  خطرات سلامت عمومی است. همچنین آلودگی زیست محیطی شامل مین های زمینی و مواد منفجره عمل نکرده است که خطر ویژه ای علیه زنان و کودکان بوده که غالبا به دلیل فعالیت های روزانه خود آسیب پذیرترهستند.

در این روز بین المللی، براهمیت حساسیت حفاظت از محیط زیست در زمان درگیری مسلحانه و نظارت خوب در نگهداری منابع طبیعی در دوران بازسای پس از جنگ، تاکید می نماییم.  همچنین نقش مهمی را به رسمیت می شناسیم که منابع طبیعی در حمایت ازمعیشت و تنوع اعضای جوامع به ویژه زنان، مفاهیم مدیریت منابع طبیعی برای صلح وجلوگیری از درگیری، ایفا می نمایند.

***

Leave a Comment

Your email address will not be published.