Print
Back
تاثیر ماندگار جان فیتزجرالد کندی
به قلم بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد

یکی از بزرگترین افسوس های من محفوظ نگاه نداشتن امضای شخص رییس جمهور کندی است، هنگامی که فرصت خوب ملاقات با ایشان به عنوان نوجوانی ناشناس از روستایی خاک آلود در کره را داشتم.

در سفری روشنگرانه به ایالات متحده امریکا رفته بودم که صلیب سرخ  برای گروهی از جوانان سراسر جهان ترتیب داده بود. این سفر بیش از دیدار از کشوری خارجی بود، زیارتی به سرزمین امکانات و دموکراسی درخشانی بود که در سیاه ترین ساعات به ملت من کمک کرد تا نجات یابند.

امضای رییس جمهور کندی سریعا در میان اثرات انگشتان  دوستانم که بولتن براق کاخ سفید را از یکدیگر می ربودند و با اشتیاق به هم نشان می داند، پس از عودت  به من پاک شده و از بین رفته  بود.   

اما هیچ چیز نمی تواند اثری که رییس جمهور آمریکا بر زندگی من گذاشت را پاک کند. ملاقات ایشان نقطه عطفی بود. صحبت های ایشان در آن روز در در ساوت لان موجب شد  تصمیم بگیرم  دیپلمات شوم و خود را وقف خدمت همگانی کنم.

همان گونه که رییس جمهور کندی به تنوع گروه ما می نگریست که نماینده کشورهایی بودیم که در آن زمان در دو سوی پرده آهنین قرار داشتند، به ما یادآور شد  می توانیم دوست باشیم اگرچه دولت های ما دوست نباشند. ایشان کلماتی به کار برد که  آن ها را در زندگی خود انتخاب کردم: "هیچ مرز ملی وجود ندارد، تنها  مسئله این است که آیا می توانیم دستی برای کمک دراز کنیم."

همانطور که بزرگتر شدم و در شغل خود در خدمات دیپلماتیک ملی پیشرفت کردم، این ایده  دقیق تربرای من مورد توجه قرار گرفت و مصمم شدم  برای بهبود عموم مردم جهان کمک نمایم. به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد تمام تلاش خود را به کار می گیرم تا به مردمی در  جهان خدمت نمایم که منشور این سازمان به نام آنان تدوین گردیده است.

رییس جمهور کندی به سازمان ملل متحد ایمانی مستحکم داشت. آخرین سخنرانی ایشان در مجمع عمومی تنها چند هفته قبل از مرگش مانند تعبیر کتاب درسی است برای حل مشکلاتی که هنوز برای ما دشوارند. ایشان بر تفکیک ناپذیری حقوق بشر تاکید داشت. مخالف افراط در هزینه های نظامی بود. خواستار بردباری مذهبی و نژادی بود. نیروهای پاسدا ر صلح سازمان ملل متحد را می ستود. تاکید داشت که باید صلح را نه تنها  روی کاغذ بلکه  در قلب هایمان نیزباید بپذیریم. این ها ارزش هایی است که من به همراه گروه های متعهد کارمندان ملل متحد از سراسر جهان ار آن ها دفاع می کنیم.

در ملاقات هایم با جوانان جهان، سعی می کنم پیامی که جان فیتز جرالد کندی به من داد را برایشان بازگو کنم: شهروند جهانی باشید و به کشور خود با خدمت به جهان عشق بورزید.

به محض اینکه دبیر کل سازمان مل متحد شدم، سناتور ادوارد کندی برای ملاقات با من آمد. ایشان عکس قاب شده گروه ما را درساوت لان همراه با متن سخنرانی رییس جمهور کندی را درآن روز برایم آورد. عمیقا تحت تاثیر درک سناتور کندی قرار گرفتم ازاینکه تا چه حد برای آن دیدار ارزش قائلم.

در واکنش به مرگ اسف بار رییس جمهور کندی در نیم قرن پیش، شاید بهتر باشد در پشیمانی خود از اینکه امضای ایشان را از دست دادم،  تجدید نظر کنم. آن امضا از روی کاغد پاک شد اما در عوض جذب پوست دوستان مشتاقی شد که از  اشتیاق آنان سپاسگزارم. امید وارم به اشاعه پیام این مرد کماکان تداوم دهم که  ایده های بزرگ داشت و چنین عقایدی را به ملل متحد، به تمامی مردم به ویژه به جوانان جهان نیز منتقل نمود.  

***