2112013

Print
Back
فراخوان دبیر کل سازمان ملل برای ارائه فرصت به یک میلیارد معلول در جهان

تهران 11 آذر 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) —  دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت  3 دسامبر 2013 برابر با 12 آذر ماه جاری ضمن اعلام وجود یک میلیارد معلول در جهان خواستار ارائه فرصت به همه افراد دارای معلولیت شد.

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

بیش از یک میلیارد نفر از ما با معلولیت زندگی می کنیم. ما باید تمامی موانعی که بر مشارکت و حضور معلولان در جامعه تاثیر می گذارند، شامل نگرش های موجب انگ و تبعیض سازماندهی شده، را برداریم.

در سپتامبرطی “اجلاس عالی مجمع عمومی در باره معلولیت و توسعه”، کشور های عضوملل متحد راه های بسیاری در باره اینکه انزوا نه تنها  بر زندگی معلولان اثر می گذارد بلکه توسعه جوامع  و اجتماع به طور کل را تحت تاثیر قرار می دهد،  را مورد بحث قرار دادند. آنان تجدید عهد نمودند  اقدام ملی و بین المللی برای حمایت از توسعه فراگیر بدون در نظر گرفتن معلولیت به عمل آورند. نظام ملل متحد از این تلاش ها حمایت می نماید. باید برای  تضمین ارایه زیر ساخت ها و خدمات حمایتی فراگیر همچنین توسعه پایدار و برابر برای همه سخت تر تلاش نماییم.

این شامل تضمین مشارکت با معنا در فرایند های اثر گذار بر حقوق و منافع افراد دارای معلولیت با ارائه محیطی توانا است. برای رسیدن به این هدف “مرکز دسترسی ملل متحد” در مقر سازمان ملل متحد را افتتاح می نماییم. اینجانب از نظام ملل متحد و و سایر شرکا   می خواهم از این اقدام پیروی نمایند.

در این روز جهانی افراد دارای معلولیت اینجانب تمامی دولت ها، اعضای نظام ملل متحد، جامعه مدنی و تجاری را فرا می خوانم تا موانع را شکسته و درها را به سوی فرصت برای تمام معلولان باز نمایند. با یکدیگراجازه دهید جامعه ای فراگیر برای همه ایجاد کنیم.

***

Leave a Comment

Your email address will not be published.