Print
Back
جهانی عاری از تهدید مین

تهران 14 فروردین 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)-- دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی آگاهی در باره مین و کمک برای اقدام علیه آن، 4 آوریل 2013 برابر با 15 فروردین 1392ضمن اعلام تعهد سازمان ملل متحد به آگاهی در باره مین و اقدام علیه  آن در سراسر جهان خواستار جهانی عاری از تهدید مین ها و بقایای مواد منفجره از جنگ شد.
متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

حذف تهدید مین و مواد منفجره باقی مانده از زمان جنگ تلاش حساس مهمی است که صلح را به پیش می برد، زمینه توسعه را فراهم می نماید، از ملت های در حال گذر از جنگ به صلح حمایت می کند و زندگی ها را نجات می دهد.

سازمان ملل متحد همواره طیف گسترده ای از کمک ها را به مردم افغانستان، کامبوج، کلمبیا، لائوس، لبنان، سودان جنوبی و کشور های دیگر ارائه می دهد. اما پیشرفت بیشتری مورد نیاز است و مرزهای نوینی برای اقدام پیدا شده، به ویژه در سوریه و مالی یعنی مکان هایی که تاثیر خانمانسوزاستفاده از سلاح های منفجره در نواحی پر جمعیت در حال فزونی است.

اینجانب از این خشنودم که 161 کشور عضو موافقت کرده اند به کنوانسیون منع مین های ضد نفر 1997 ملحق شوند. به علاوه، 111 کشور کنوانسیون مهمات خوشه ای را امضا کرده اند و 81 کشور نیز پذیرفته اند تا به پروتکل 5 مواد منفجره باقی مانده از جنگ مربوط به کنوانسیون در باره برخی سلاح های متعارف متعهد بمانند. تعداد 127 کشور کنوانسیون حقوق افراد معلول را تصویب نموده اند. اینجانب خواهان پیوستن جهانی به این معاهدات مهم هستم.

برنامه های اقدام علیه مین ملل متحد همواره برای تلاش در باره کمک های انساندوستانه، عملیات صلح و ابتکارات توسعه ای زمینه ایجاد می نماید و اجازه می دهد کارمندان ملل متحد فعالیت نموده، همچنین پناهندگان و آوارگان داخلی به گونه ای داوطلبانه به خانه هایشان بازگردند. "راهبرد اقدام مین 2018 – 2013 ملل متحد" گام هایی به سوی جهانی امن تر برداشته یعنی مکانی که در آن افراد و جوامع بتوانند توسعه اقتصادی-اجتماعی را دنبال نموده همچنین با بازماندگان جنگ به عنوان اعضای برابر جوامع خود رفتار شود.

سازمان ملل متحد قویا به آگاهی در باره مین و اقدام علیه  آن در سراسر جهان متعهد است. در این روزبین المللی، ما تعهد خود به جهان عاری از تهدید مین ها و بقایای مواد منفجره از جنگ را تجدید می نماییم.

***