Print
Back
آغاز تلاش جهانی برای جلوگیری از اتلاف بیش از 1 میلیون تن مواد غذایی

تهران 4 بهمن 1391 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—بر اساس تلاش جدید سازمان ملل متحد، مصرف کننده گان و خرده فروشان مواد غذایی همچنین دولت ها می توانند به گونه ای  چشمگیر از اتلاف 1 میلیون 300 هزار تن مواد غذایی در سال جلوگیری کنند.

این اقدام با عنوان "فکر کنید، بخورید، حفظ کنید، اتلاف مواد غذایی را کم کنید" به وسیله برنامه محیط زیست ملل متحد و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و شرکای آنان یعنی مصرف کننده گان، خرده فروشان مواد غذایی و دولت ها از روز سه شنبه شروع شد. هدف این اقدام سرعت دادن به تلاش ها برای حذف فعالیت های اسراف کارانه به وسیله مصرف کننده گان، خرده فروشان مواد غذایی همچنین صنایع و بخش هایی که مواد غذایی تولید و ارائه می کنند مانند  کارخانه های فرآوری محصولات کشاورزی و غذایی، رستوران ها، هتل ها و غیره است. 

آخیم اشتاینر مدیر اجرایی برنامه محیط زیست ملل متحد می گوید در جهانی که 7 میلیارد انسان در آن بسر می برند و تا سال 2050 تعداد آنان به 9 میلیارد نفر خواهد رسید، اتلاف غذا از نظر اقتصادی، زیست محیطی و اخلاقی جایز نیست.

فائو می گوید سالانه یک سوم تولیدات غذایی در جهان به ارزش 1 تریلیون دلاردر روند نظام تولید  و مصرف  از بین می رود.

شایان ذکر است تقریبا 95 درصد اتلاف مواد غذایی در کشور های در حال توسعه غیر عمدی است و درمراحل اولیه زنجیره عرضه و ذخیره سازی به دلیل محدودیت های فن آوری برداشت، ذخیره سازی، بسته بندی و نظام بازاریابی رخ می دهد.

اما درجهان توسعه یافته اتلاف غذا به دلیل اسراف است یعنی مصرف کننده بیش از نیاز مواد غذایی تهیه می کنند و خیلی سریع مازاد آن را دور می ریزد.

***