Print
Back
مدیراجرائی صندوق جمعیت ملل متحد : "جامعه جهانی باید برای کمک به پناهندگان و آوارگان سوریه ای گام بردارد "

تهران 27 فروردین 1392(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)--دکتر باباتونده اوسوتیمهین مدیراجرائی صندوق جمعیت ملل متحد طی بازدید اخیر خود از کمپ های پناهندگان سوری در ترکیه و اردن اظهار داشت : جامعه جهانی باید سریعا در حمایت از پناهندگان و آوارگان سوری اقدام نماید.

دکتر اوسوتیمهین همچنین اظهار داشت : سیاست درهای باز کشورهای همسایه سوریه بسیارامید بخش است.  اما باید توجه داشت که افزایش مداوم تعداد پناهندگان ، اقتصاد کشورهای میزبان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و جامعه جهانی نیاز به اقدام دراین باره دارد.

درحال حاضر بیش از 1 میلیون و 300 هزار نفر پناهنده در ترکیه، اردن ، لبنان، عراق و مصر ثبت شده اند و بیشتر آنان در خارج از اردوگاه ها  و درمیان مردم زندگی می کنند که منجر به ایجاد اختلال در خدمات اجتماعی می گردد. بیش از 6 میلیون و 500 هزار انسان نیز درداخل سوریه به خدمات بشردوستانه نیازمندند و درمیان آنان 4 میلیون و 300 هزار نفر آواره اند.  صندوق جمعیت ملل متحد درمنطقه و درداخل سوریه خدمات بهداشت باروری را برای نجات جان انسان ها ارائه می نماید.

در کشور اردن ، دکتر اوسوتیمهین از کمپ زعتری که دارای بیش از 120 هزار نفر پناهنده است بازدید نمود.  صندوق جمعیت ملل متحد در این کمپ دو کلینیک بهداشت باروری و سه فضای امن برای زنان و جوانان احداث نموده است. دکتر اسوتیمهین بهمراه ژان لوئی براور مدیر کمیسیون اروپائی آژانس کمک های بشردوستانه (ECHO) کلینیک های صندوق جمعیت ملل متحد و مرکز زنان را افتتاح نمود.

دکتر اوسوتیمهین اظهار داشت : " ترکیب جمعیت حاضر درکمپ از نظر کثرت زنان و کودکان تکان دهنده است و این نکته مسئولیت ما را مشخص می سازد.  کلینیک های صندوق جمعیت ملل متحد خدمات پیش ازبارداری ، زایمان و پس از زایمان و درعین حال تنظیم خانواده را ارائه می نماید.  درحال حاضر تعداد زنان باردار درداخل کمپ حدودا  3 هزار نفر تخمین زده شده اند. همه روزه ، بطور تقریبی  300 زن در جلسات آگاه سازی در فضای امن صندوق جمعیت ملل متحد شرکت نموده و درباره پیشگیری و مقابله با خشونت های مبتنی بر جنسیت بحث می نمایند. مشاوره روانپزشکی دراختیار زنان، جوانان ، نوجوانان و همچنین مردان بطور گروهی و فردی قرار داده می شود.  از آغاز سال 2013تعداد  350 مورد گزارشات شخصی از خشونت های مبتنی برجنسیت در اردوگاه ها و اجتماعات دریافت شده که خدمات موردنیازاز سوی شرکای صندوق جمعیت ملل متحد به آنان ارائه شده است.  پناهندگان جوان نیز با شرکت درکلاس های آموزشی صندوق ، درباره آگاه سازی دیگر جوانان درزمینه موضوعات بهداشت باوری و کمک به پیشگیری از ازدواج کودکان و قاچاق انسانها آموزش دیده اند.

دکتر اوسوتیمهین و آقای دی باور درباره اهمیت ساختار انعطاف پذیری جوامعی که میزبان پناهندگان هستند نیزبحث و مذاکره نمودند. درحال حاضر بیش از 400 هزار نفر پناهنده در اردن حضوردارند که تخمین زده می شود تا پایان سال 2013 به 1 میلیون و 200 هزار نفر افزایش یابند.  صندوق دارای 9 کلینیک و 3 تیم واکنش سریع در جوامع محلی و دو سایت دیگر پناهندگان است.

درترکیه ، دکتر اوسوتیمهین با زنان و جوانان حاضر درکمپ نیزیپ  ملاقات نمود که میزبان بیش از  14 هزارپناهنده سوری است و توسط دولت ترکیه کاملا تجهیز شده است.  وی اظهار داشت " از دیدن خدمات لجستیکی و مراقبت های بهداشتی ارائه شده درکمپ بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم.  بسیار روشن است که دولت و مردم ترکیه نه تنها ازلحاظ مالی بلکه مراقبت های مورد نیاز را نیز برای پناهندگان فراهم نموده اند.  صندوق جمعیت ملل متحد مراقبین بهداشتی را به منظور پاسخ به نیازهای بهداشت باروری پناهندگان آموزش داده و تعداد 40 هزاراقلام بهداشتی برای زنان فراهم نموده است. علاوه براین 20 هزارعدد از این اقلام نیز بزودی ارسال خواهد شد اما تخمین زده می شود برای 200 هزار پناهنده حاضر درترکیه 400 هزارعدد از این اقلام مورد نیاز باشد. 

دکتر اوسوتیمهین همچنین افزود " درآینده ما نیاز به گسترش خدمات و تجهیز منابع خود برای حمایت از زنان و دختران داریم تا بتوانیم به نیازهای آنان پاسخگو باشیم.  صندوق جمعیت و دیگر آژانس های سازمان ملل نیاز به تامین منابع مالی بیشتردرجهت پاسخگوئی به بحران دارند.  صندوق جمعیت ملل متحد در سال آینده بمنظور ادامه فعالیت های خود در منطقه و سوریه ، به بیش از 30 میلیون دلار کمک مالی نیازدارد.  وی افزود " علیرغم کلیه تمهیدات فراهم شده برای پناهندگان ، مسئله اصلی آنان که هیچ مکانی خانه آنان نخواهد شد همچنان پابرجاست.  ما نیازبه دستیابی به یک راه حل فوری و صلح آمیز برای حل بحران سوریه داریم.

***