Print
Back
تعهد بان کی مون برای کمک به ایران و پاکستان بعداززمین لرزه قوی

تهران 28 فروردین 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—ضمن ابراز تاسف برای قربانیان زمین لرزه روز سه شنبه در ایران و پاکستان، دبیر کل سازمان ملل متحد قول کمک این سازمان را در صورت نیازهردو کشور داد.

بان کی مون روز سه شنبه در مراسمی به مناسبت بازگشایی تالار شورای امنیت بعد از مرمت درمقرسازمان ملل درشهرنیویورک گفت اینجانب مطلع شدم که خسارت وارده کمتراست از آنچه که برای زلزله ای با چنین قدرت انتظار می رفت. اما هنوز مرگ و میر و خسارت های وحشتناکی رخ داده است. اینجانب تسلیت و تاسف عمیق خود را حضور  خانواده های قربانیان، دولت ها و مردم هر دو کشور تقدیم می نمایم.  

وی افزود هم زمان با جستجوی امداد گران و گروه های نجات در مناطق زلزله زده، اینجانب اخبارمربوطه را از نزدیک دنبال خواهم نمود. ایشان افزود سازمان ملل متحد آماده ارائه کمک  در صورت درخواست است.

براساس گزارش رسانه ها بیش از ده ها انسان در هر دو کشور زمان وقوع  زلزله در منطقه مرزی کشته شده اند و یکی از مقامات مسئول ایرانی گفته است این زمین لرزه بزرگترین در 40 سال اخیردر ایران بوده و انتظار می رود تعداد کشته ها به صد ها تن افزایش یابد.

***