Print
Back
اسکاپ: 800 میلیون فقیردرآسیا با وجود کاهش قابل توجه میزان فقر

تهران 29 فروردین 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)-- رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه آسیا و کشورهای حوزه اقیانوس آرام در سال 2012 در نتیجه رکود مضاعف در منطقه یورو و بهبود نه چندان مناسب اقتصاد آمریکا به 6/5 در صد کاهش یافت.

بر اساس گزارش 2013 "بررسی اقتصادی و اجتماعی کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام" که امروز در جهان انتشار یافت اگرچه پیش بینی می شود رشد اقتصادی در 2013 به 6در صد برسد، این نسبت هنوز از میانگین 8/7در صد حاصله در 2011-2010 و میانگین 6/8در صد در طول دوره پیش از بحران 2007-2002 کمتر است. نکته مهم تر این است که، میزان مساعدتی که رشد اقتصادی منطقه به تحقق هدف های اصلی و کلیدی توسعه می کند همچنان نا مشخص است.

در گزارش مذکورکه به وسیله کمیسیون اقتصادی - اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) انتشار یافت آمده است با وجود کاهش قابل توجه میزان فقر، این منطقه هنوز بیش از 800 میلیون فقیر دارد که با درآمدی کمتر از 1 دلار و 25 سنت در روز برای بقای خود مبارزه می کنند. این رقم نشاندهنده تقریبا دوسوم فقیران جهان است. در بسیاری از کشورهای این منطقه، ازجمله در پرجمعیت ترین های آن ها، رشد سریع درآمد از دهه 1990 به ویژه با افزایش نابرابری در زمینه درآمدها همراه بوده است. علاوه بر این، رشد اقتصادی متکی بر استفاده فراوان از منابع انرژی طبیعی موجب افزایش سریع انتشار گازهای گلخانه ای شده و کشورها را به حدی فزاینده در برابر شوک های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه آسیب پذیر ساخته، در عین حال موجب افزایش بی رویه مصرف منابع طبیعی کلیدی، مانند پوشش و گیاهان جنگلی، ذخایر ماهیان و آب آشامیدنی، شده است.

اسکاپ می گوید عدم امنیت اقتصادی هم در میان رشد سریع افزایش یافته است. بیش از یک میلیارد کارگر در منطقه از نظر اشتغال آسیب پذیر هستند یعنی دستمزدهای کم می گیرند، مزایای کافی ندارند، از امنیت شغلی برخوردار نیستند و از نظر اشتغال چنان شرایط دشواری دارند که حقوق بنیادی کارگران را تضعیف می کند. بیش از 900 میلیون نفر در منطقه با درآمدی بین 1 دلار و 25 سنت و 2 دلار در روز در آستانه فقر شدید زندگی می کنند و در غیاب چتر حمایتی تامین اجتماعی فراگیر با این خطر مواجه هستند که با یک شوک کوچک یا بدبیاری شخصی در فقر مطلق فرو روند.

عدم امنیت غذایی نیز مساله ای عمده در کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام است به طوری که حدود 563 میلیون نفر دچار سو تغذیه هستند. آسیب پذیری و ناامنی اقتصادی با بلایای طبیعی زیانبار فزاینده، که به باور بسیاری از مردم و کارشناسان به تغییر آب و هوا و آسیب زدن و ویران سازی محیط زیست مربوط است، تشدید می شوند. در طول دوره 2010-1970 به ویژه میانگین تعداد مردمی که سالانه در آسیا در معرض سیل قرار می گیرند بیش از دو برابر شد و از 29 میلیون و 500 هزار نفر به63 میلیون و 800 هزار نفر رسید و در عین حال مردمان ساکن نواحی مستعد توفان و تندباد از 71 میلیون و 800 هزار نفر به 120 میلیون و 700 هزار نفر افزایش یافت.

در این گزارش آمده است در مجموع، با وجود رشد اقتصادی سریع منطقه، صدها میلیون نفر همچنان به شدت آسیب پذیر و دچار نا امنی هستند. توسعه اقتصادی به قدر کافی فراگیر نبوده و موجب افزایش امنیت شغلی و وسایل امرار معاش نشده است. بلکه رشد اقتصادی عمدتا فاقد شغل، یعنی بدون رشد متناسب اشتغال معقول و سازنده در بخش رسمی بوده است. در نتیجه، عدم وجود امنیت در زمینه وسایل امرار معاش و نابرابری های فرصت ها و نتایج، ازجمله درآمد، دارایی ها و ثروت، در حال افزایش هستند و یکدیگر را تشدید و تقویت می کنند.

باوجود این، این روندها اجتناب ناپذیر نیستند. تجربه تاریخی اقتصادهای موفق در منطقه آسیا-اقیانوس آرام نشان می دهد رشد اقتصادی سریع با قراردادن نامحدود فرصت ها برای پیشرفت در اختیار همه مردم، به گونه ای که در فصل 3 گزارش شرح داده شده، مغایر نیست. افزایش توانایی مردم برای بهبود وضع زندگی خود و همگانی کردن فرایند توسعه امکان دارد و باید از اولویت های دستورکار توسعه در دوره پس از 2015 برای منطقه آسیا-اقیانوس آرام باشد. این شماره بررسی حاکی است سیاست های اقتصاد کلان، به ویژه سیاست های مالی، می توانند و باید نقشی موثر در دستیابی به این اولویت ایفا کنند.

***