Print
Back
فراخوان بان کی مون برای مبارزه با مالاریا

تهران 4 اردیبهشت 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)— دبيرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی مالاریا 25 آوريل 2013 برابر با 5 ارديبهشت ماه جاری جامعه بهداشت جهانی را ترغيب نمود  بر تعهد خود در تدارک دسترسی جهانی به مبارزه با مالاريا و خاتمه رنج بی مورد ناشی از اين بيماری قابل پيشگيری و درمان اهتمام ورزند.

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

از هنگامی که رهبران جهان آرمان های توسعه هزاره را در سال 2000 به تصويب رساندند، نهاد های سازمان ملل متحد، سازمان های بشردوستانه و مرتبط با کسب وکار برای حفظ جان ميليون ها انسان از بيماری مالاريا به يکديگر پيوسته اند. وجوه فزاينده بين المللی همسو شده با تعهدات سياسی رو به رشد در کشورهايی که همه گيری وجود دارد، موجب افزايش قابل توجه در اقدامات پيشگيرانه گرديد و دسترسی به آزمايش های تشخيصی و داروهای شفا بخش و نجات دهنده زندگی را گسترش داد و مانع مرگ بيش از يک ميليون نفر شد. 

هدف آرمان توسعه هزاره در زمينه متوقف و معکوس کردن روند ابتلا به مالاريا از هم اکنون قابل مشاهده است و 50 کشور درگير اين بيماری در حال پی گيری کاهش آن تا حداقل 75 درصد تا 2015 هستند. هرچند چالش های عمده ای برجای مانده است. مالاريا در کشورهای کمتر توسعه يافته، به ويژه در آفريقا کماکان تلفات عمده ای به بار می آورد و ميليون ها نفر هنوز از دسترسی به اقدامات نجات دهنده زندگی محرومند.

در آفريقا در هر دقيقه يک کودک از مالاريا می ميرد. نظام های ضعيف مراقبتی حکايت از آن دارد که موارد به گونه ای گسترده گزارش نشده می مانند؛ و حکومت ها و سازمان جهانی بهداشت اطلاعات بسيار اندکی از محلی که مالاريا بروز کرده و چگونگی تحول در روند گسترش آن دارند، اگرچه پيشرفت هايی در زمينه جمع آوری اطلاعات در راه است. پديدار شدن مقاومت انگل مالاريا در برابر داروها و پشه ها در برابر حشره کش ها، تلاش در مسير مبارزه با اين تهديد مزمن نسبت به جان انسان ها و توليد را پيچيده تر می کند. 

اخيرا، صندوق جهانی برای کنترل مالاريا از ثبات برخوردار شده است. با اينکه در مورد نيمی از منابع مورد نياز برای دستيابی به عدد صفر در مرگ و مير ناشی از مالاريا تا ضرب الاجل 2015 آرمان های توسعه هزاره تعهد شده است، هنوز سالانه حدود 5 ميليارد دلار کسری وجود دارد. اين امر موجب آغاز کندی در سرعت بخشيدن به اقدام در آفريقا، به ويژه در توزيع پشه بندهايی شده که حشره کش های با دوام در آنها به کار رفته است.

برای پيش گيری از افزايش انتقال مالاريا و تداوم کاهش درد و رنج ناشی از آن به ويژه در 10 کشور با بالاترين ميزان وجود اين بيماری، جامعه جهانی نيازمند تدارک هزينه کافی برای حفاظت تمامی گروه های در معرض خطر و حمايت از پژوهش و نوآوری در زمينه گسترش ابزارهای جديد است. ذخيره سازی مجدد صندوق جهانی برای مبارزه با ايدز، سل و مالاريا بايد به صورت يک اولويت قرار گيرد.

شعار برای روز جهانی مالاريا در سال جاری "برای آينده هزينه کنيد. مالاريا را شکست دهيد" است. کنترل مالاريا نتيجه ای فراتر از بهبود سلامت انسان به دست می دهد و موجب ارتقای رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی می گردد. اينجانب جامعه بهداشت جهانی، مشتمل بر رهبران سياسی در کشورهايی که در آنها همه گيری وجود دارد را ترغيب می کنم بر تعهد خود در تدارک دسترسی جهانی به مبارزه با مالاريا و خاتمه رنج بی مورد ناشی از اين بيماری قابل پيشگيری و درمان اهتمام ورزند.

***