Print
Back
اهمیت حفاظت تنوع زیستی برای امنیت آب در جهان

تهران 1 خرداد 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی تنوع زیستی 22 می 2013 برابر با 1 خرداد ماه جاری گفت تنوع زیستی و خدمات زیست بومی که ارائه می دهد در مرکز ثقل برای دستیابی به امنیت آب در جهان قرار دارد.

در پیام بان کی مون آمده است زیست بوم بر قابلیت استفاده محلی، منطقه ای و جهانی آب تاثیر دارد. ایشان می گوید جنگل ها به تنظیم فرسایش خاک و حفظ کیفیت آب و منابع آن کمک می نمایند.

دبیرکل افزود تالاب ها می توانند خطر سیل را کاهش دهند و تنوع زیستی خاک کمک می نماید تا مصرف آب برای کشاورزی به حد اقل برسد. اگر چه به نظر می رسد آب فروآن است، اما بخش کمی از منابع آب سیاره زمین به عنوان آب شرب به آسانی قابل دستیابی است.

بان کی مون گفت ما در جهانی زندگی می کنیم که به گونه ای فزاینده تقاضا برای آب از عرضه آن در حال پیشی گرفتن است و غالبا کیفیت آب حداقل استاندارد ها را ندارد. ایشان هشدار داد با روند فعلی تقاضا برای آب در آینده تامین نخواهد شد.

***