Print
Back
بیانیه منتسب به سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در باره انتخابات جمهوری اسلامی ایران

تهران 26 خرداد 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—متن زیربیانیه ای منتسب به سخنگوی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد است که شنبه 15 ژوئن 2013 برابر با 25 خرداد ماه جاری در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک انتشار یافت:

دبیر کل سازمان ملل متحد از نزدیک یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران که در 14 ژوئن (24 خرداد) برگزار شد را دنبال نموده و گزارش حضور گسترده رای دهندگان را با خشنودی مورد توجه قرار داده اند. ایشان تبریکات گرم خود را به جناب آقای حسن روحانی برنده مورد تایید این انتخابات تقدیم می نمایند.

دبیر کل در نظر دارد به التزام برای همکاری با مسئولان ایرانی و رئیس جمهور منتخب در مورد مسائل مهم برای جامعه بین المللی و رفاه مردم ایران ادامه دهد. ایشان به تداوم  ترغیب ایران برای ایفای نقشی سازنده دراموربین المللی و منطقه ای خواهد پرداخت.

***