Print
Back
کمیته میراث جهانی یونسکو بم را از فهرست "میراث در خطر" خارج می کند

تهران 28 خرداد 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)--سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، دیروز اعلام کرد کمیته میراث جهانی تصمیم گرفته است بم را از فهرست میراث جهانی در خطر خارج کند. این محوطه تاریخی-فرهنگی همچنان در فهرست میراث جهانی باقی خواهد ماند.

کمیته میراث جهانی به این نتیجه رسیده است که پیشرفت های حاصله در مدیریت و حفاظت از "محوطه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی" آن گواهی می دهد که این اثر آماده خروج از فهرست میراث در خطر بوده اما همچنان در فهرست میراث جهانی باقی خواهد ماند.

در سال 2004 میلادی (1385 شمسی)، به فاصله کمی پس از آنکه زلزله بزرگی محوطه میراث جهانی بم را لرزاند، این محوطه تاریخی-فرهنگی هم زمان هم در فهرست میراث جهانی ثبت شد و هم وارد فهرست میراث جهانی در خطر شد. هم اکنون کمیته مذبور به این نتیجه رسیده است از آنجاییکه بازمانده های ارگ که از قرن هفتم تا قرن یازدهم در اوج شکوه خود بوده است، به وضعیت پایداری و ثبات کافی رسیده و مدیریت آن نیز به حد کفایت بی عیب بوده است، می توان آن را ایمن اعلام کرد.

هدف فهرست میراث جهانی در خطر، مطلع کردن جامعه جهانی از خطرهایی است که ممکن است ویژگی هایی را که اثری به دلیل آنها در فهرست میراث جهانی ثبت شده را تهدید کنند و همچنین در راستای تشویق اقدامات اصلاحی، است. این خطرها از جمله مخاصمات مسلحانه وبلایای طبیعی است. ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی در خطر به هیچ وجه به معنای مجازات نبوده بلکه برای حفظ آن اثر است.

کمیته میراث جهانی سی و هفتمین نشستِ خود را در پنوم پنِ کامبوج در روز 16 ژوئن  2013مطابق با 26 خرداد 1392 آغاز کرده است. این نشستِ 12 روزه علاوه بر ثبت آثار جدید در فهرست میراث جهانی به بررسی وضعیت حفاظت آثاری که از قبل در این فهرست ثبت شده اند نیز می پردازد.

در این نشست توجه ویژه به محوطه های میراث جهانیِ کشورهای مالی و سوریه خواهد شد.

***