Print
Back
ایران و پاکستان میزبان 95 درصد از پناهندگان افغان

تهران 30 خرداد 1392 (مرکزاطلاعات سازمان ملل متحد)—افغانستان همچنان در جهان بزرگترین "تولیدکننده" پناهنده است، موقعیتی که در 32 سال گذشته آن را حفظ کرده است.

بر اساس گزارش سالانه "روندهای جهانی" که به وسیله کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روزچهارشنبه انتشار یافت به طورمتوسط از هر چهار پناهنده در جهان یک نفر افغانی است و 95 درصد از آنان در پاکستان یا ایران به سر می برند.

در این گزاش آمده سومالی دیگر کشوری که دچار جنگ طولانی است دومین تولید کننده پناهنده در جهان در سال 2012 بوده است که درعین حال میزان خروجی پناهنده در این کشوررو به کاهش است.

عراقی ها سومین گروه بزرگ پناهنده با رقم 746 هزارو 700 نفر هستند که پس از آنان سوری ها با 471 هزارو 400 نفر جای دارند.

این گزارش نشان می دهد تا پایان 2012 بیش از 45 میلیون و 200 هزارنفر در وضعیت آوارگی قرار داشته اند که این رقم  درپایان سال 2011 معادل 42 میلیون و 500 هزارنفر بوده است.

***