جمهوری دموکراتیک کنگو: در کنار حرکت شجاعانه کشور به سوی انتخابات تاریخی، مسائل بشردوستانه آن همچنان نیازمند توجه هستند.

 

در حالی که جهان اراده مردم و رهبران کنگو را به خاطر برداشتن گامی اساسی در انتقال این کشور از جنگ خونین داخلی به صلح و دموکراسی تحسین می کنند دشواری‌های شدید بشردوستانه ای را که این کشور ویران شده با آنها مواجه است، نباید فراموش کرد.

 

موضوع اصلی

امسال در تاریخ جمهوری دموکراتیک کنگو سالی بی سابقه است. این کشور پس از 45 سال دیکتاتوری و جنگ‌های متناوبی که فقط در پنج سال گذشته جان نزدیک به 4 میلیون نفر را گرفته، شجاعانه در تدارک نخستین انتخابات چند حزبی خود است که قرار است در ژوئیه برگزار شود. اینک قسمت‌های بزرگی از این کشور در آرامش به سر می‌برد. آرامشی که بخشی از آن حاصل تلاش‌های هیات ملل متحد در کنگو است، در همان حال ثبت نام 26 میلیون نفر برای شرکت در انتخابات، گواه تعهد مردم کنگو به ایجاد تغییر و امیدی است که به انتخابات بسته‌اند. اما در حالی که کشور در آستانه تغییر مسیر سرنوشت خود قرار دارد، صلح شکننده است و به علت ویرانی بسیاری از بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها، کارخانه‌ها و خطوط آهن، ساختارهای زیربنایی کشور به شدت ناکافی است. امروز، و هر روز، 1200 نفر به دلایل عمدتا قابل پیشگیری، جان می‌بازند یعنی هر شش ماه معادل تلفات یک سونامی. با این حال، رنج انسانی شدیدی که این اعداد نشانگر آنها است معمولا از توجه و نگاه مداوم رسانه‌ها به دور می‌مانند. تامین مالی بودجه کمک‌های بشردوستانه در جمهوری دموکراتیک کنگو نیز کمتر از نیازهای شدید و حیرت آور این کشور است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد، در هشدار درباره خطرهای کوتاهی در رسیدگی به این موقعیت، یادآوری می‌کند که تقاضاهای اخیر سازمان ملل برای گردآوری پول برای جمهوری دموکراتیک کنگو باعث جمع آوری اندکی بیش از نیمی از مبلغ مورد لزوم برای تامین کمترین نیازها شده است.

 

موقعيت جمهوری دموکراتیک کنگو

·     جمهوری دموکراتیک کنگو سومین کشور بزرگ آفریقا و از جهت اندازه با اروپای غربی قابل مقایسه است. این کشور پنج برابر مجموع سه کشور ساحل عاج، لیبریا و سیرالئون، و بیش از دو برابر آنها، یعنی نزدیک به 56 میلیون نفر جمعیت دارد.

·   هیات ملل متحد در جمهوری دموکراتیک کنگو، بزرگترین عملیات حفظ صلح اعزامی این سازمان تاکنون است. این هیات حدود 17 هزار پرسنل نظامی، و همچنین متخصصان غیرنظامی در زمینه‌هایی مانند حقوق بشر، امور بشردوستانه، حمایت از کودکان، امور سیاسی و پشتیبانی پزشکی دارد.

·   تدارک برای انتخابات برنامه ریزی شده ژوییه، که هدف از برگزاری آن تحکیم انتقال جمهوری دموکراتیک کنگو از جنگ داخلی شش ساله به ثبات سیاسی است، شامل بزرگترین و پیچیده ترین ماموریت درزمینه یاری برای انجام انتخابات در تاریخ ملل متحد است.

·   حدود نیمی از جمعیت 56 میلیون نفری کنگوکمتر از 18 سال دارند و کودکان به ویژه در برابر بحران‌ها آسیب پذیرند. عمر حدود 20 درصد کودکان به 5 سال نمی‌رسد و 38 درصد از سوء تغذیه رنج می‌برندکه سوء تغذیه 20 درصد آنان شدید است. نیمی از کودکان بین 6 تا 11 ساله به مدرسه نمی‌روند و گفته می‌شود نزدیک به 10 درصد آنان پدر یا مادر خود را به علت ابتلا به بیماری همه گیر ایدز از دست داده‌اند. حدود 20 هزار نفر از کودکان نیز به عنوان سرباز کار کرده‌اند.

·   جمهوری دموکراتیک کنگو با مرگ 1300 نوزاد از 100 هزار نوزادی که زنده به دنیا می‌آیند، یکی از بالاترین نسبت‌های مرگ و میر نوزادان را در آفریقا دارد.

·   در حالی که نزدیک به 80 درصد جمعیت کنگو اسیر فقر شدید و بیش از 70 درصد دچار سوء تغذیه هستند، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) خواستار 50 میلیون دلار برای حمایت از بازسازی و احیای کشاورزی این کشور پهناور شده است.