321/2004

 

اجلاس یازدهم آنکتاد با هدف تقویت خط مش های تولید ملی

 با فرایند اقتصاد جهانی برگزار می شود

 

 

تهران 21 خرداد 1383 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران) - یازدهمین اجلاس کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (انکتاد) از 13 لغایت 18 ماه ژوئن 2004 برابر با 24 لغایت 29 خرداد ماه سال جاری در شهر سائوپائولوی برزیل به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس انکتاد برگزار می شود.

 

     علاوه بر تدوین برنامه کاری چهار ساله آتی انکتاد در این نشست نمایندگان کشورها و متخصصان اقتصادی خط مشهای توسعه و سیاست های تجاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 

موضوع اجلاس مزبور"انسجام بین خط مشی های توسعه ملی و فرایند اقتصاد جهانی" است. "انسجام" از اصولی است که در بطن "کنفرانس تأمین سرمایه" که در شهر مونتری مکزیک در سال 2002 برگزار شد قرار داشت و مقصود از آن تعامل میان تجارت، کمک مالی، بدهی و سرمایه گذاری در فعالیت های مربوط به سیاست های جهانی و نهادهای چند جانبه، همچنین سطح ملی است.

 

 

***