پكن پس از ده سال 

 

 

حقوق برابر در زمینه زمین و املاك:

چالش جاری

در مورد حقوق برابر در زمینه زمین و املاك برای زنان در بسیاری از كشورها مقاومت فرهنگی گسترده ای وجود دارد. در حالی كه زنان از حقوق سیاسی و مدنی، حقوق خانوادگی و مربوط به زناشویی گسترده ای برخوردارند، حق آنان در مورد داشتن و ارث بردن ملك معمولا نادیده گرفته می شود. سنت ها و شیوه هایی كه باعث تبعیض علیه زنان می شوند غالبا قوانین ملی را كه به منظور حمایت از حقوق زنان وضع شده اند، نقض  می كنند. در جوامع بسیاری زمین و ملك به نام رئیس مذكر خانواده ثبت می شود. در نتیجه زنان به همسران و روابط خانوادگی برای دسترسی به ملك، خانه و ارثیه وابسته اند. آنان در مقابل محرومیت از زمین و فقر شدید، به ویژه پس از جدایی یا مرگ همسرشان آسیب پذیرند. براساس گزارش ویژه سازمان ملل درباره مسكن مناسب، «كار یك زن جدا شده یا مطلقه فاقد زمین و ملك كه خانواده ای نداشته باشد كه مراقبت از او را به عهده بگیرند معمولا به زاغه های شهری می كشد.»

 

برنامه اسكان بشر سازمان ملل (UN-HABITAT) به اتفاق دولت ها و سازمان های شریك گوناگون، مشغول كار برای تضمین برخورداری همگانی زنان از حق مالكیت زمین، خانه و ملك است.

 

تلاش جهانی برای تضمین برخورداری زنان از ملك

برنامه اسكان بشر سازمان ملل نمونه ای مهم از این تلاش ها است. بانك جهانی از راه حمایت از برنامه هایی مانند طرح حق مالكیت زمین لائوس  و ابتكارهای دیگر تلاش   می كند امكان استفاده از زمین و مالكیت آن را برای زنان فراهم سازد.

 

درباره تأثیر ویرانگر قوانین و رسومی كه زنان را از حق مالكیت و ارث بردن زمین، خانه و ملك محروم می كنند در گزارش اخیر طرح هزاره ملل متحد، كه از جمله    توصیه های آن تقاضای اكید برای حمایت از حقوق مالكیت زنان بر زمین و ملك بود، تاكید شده است.

 

آیا می دانستید كه؟

 

برای اطلاعات بیشتر:

www.fao.org | www.unhabitat.org | www.unifem.org |

www.worldbank.org | www.unmilleniumproject.org