پكن پس از ده سال 

 

آموزش و پرورش دختران:

حقوق بشری بنیادی

كوفی عنان دبیركل سازمان ملل در سخنانی خطاب به مجمع هزاره در سال 2000 اظهار داشت تا وقتی كه دختران جهان به آموزش و پرورش دسترسی نداشته باشند نمی توان انتظار كاهش مداوم فقر یا توسعه پایدار را داشت. زنان فقط از راه كسب مهارت های لازم می توانند شركای برابر در توسعه شوند و در نیل به موفقیت پیشرفت كنند. دولت ها، با پذیرفتن این امر موافقت كردند كه آموزش و پرورش ابتدایی همگانی باید یكی از هدف های توسعه هزاره باشد.

 

تبعیض و فقر هنوز مهمترین موانع رفتن دختران به مدرسه و تمام كردن تحصیل است. معمولا" به وقت و انرژی دختران در خانه نیاز دارند یا آنان باید خارج از خانه كار كنند تا به درآمد خانواده كمك كنند. اگر خانواده ای توان مالی فرستادن فقط یك فرزند را به مدرسه داشته باشد، این فرصت معمولا بیشتر نصیب پسر خواهد شد تا دختر زیرا از نظر خانواده ها پسرها سرمایه گذاری مطمئن تری برای آینده به شمار می آیند.

 

دخترانی كه حداقل تحصیلات ابتدایی داشته باشند معمولا دیرتر ازدواج می كنند، بچه های كمتری دارند و احتمال این كه از خود در برابر بیماری ایدز و ویروس آن و سایر    بیماری ها حفاظت كنند، بیشتر است.

 

یونیسف، از طریق هدف ها و مشاركت های بین المللی گوناگون، مانند هدف های داكار و دنیای مناسب برای هدف های كودكان، مشغول فعالیت در راستای افزایش موارد ثبت نام دختران در مدارس ابتدایی و متوسطه است. بانك جهانی از طرح هایی مانند ابتكار مدارس مناسب دختران و صندوق سپرده بورس تحصیلی دختران درگامبیا حمایت و دولت ها را تشویق می كند برای آموزش و پرورش دختران بیشتر سرمایه گذاری كنند. كارگزاری امداد سازمان ملل برای آوارگان فلسطین از دهه 1960 در برنامه های آموزشی خود در خاورمیانه برابری كامل جنسیتی داشته است. در حالی كه كشورهای بسیاری در مسیر دستیابی به هدف آموزش ابتدایی همگانی قرار دارند، هنوز لازم است پیشرفت های چشمگیری در زمینه آموزش متوسطه و بالاتر از آن حاصل شود.


 

آیا می دانستید؟

 

برای اطلاعات بیشتر:

www.unicef.org/girlseducation| www. undp.org|

www. un.org/unrwa/programmes| www.un.org/womenwatch |

www.worldbank.org | portal.unesco.org/education