پكن پس از ده سال 

 

 

اطلاعیه مطبوعاتی

گردهمایی سطح بالای سازمان ملل برای تایید مجدد تعهدات نسبت به حقوق زنان

خشونت علیه زنان، فقدان فرصت های اقتصادی و نقض حقوق بشر همچنان چالش های اصلی هستند

 

انتظار می رود دولت ها مجددا" تعهدات خود را نسبت به برابری جنسیتی و اعتلای موقعیت زنان در گردهمایی پیگیری چهارمین كنفرانس جهانی درباره زنان _ پكن، 1995_ كه هفته آینده در مقر سازمان ملل برگزار می شود، تأیید كنند. وزیران و سایر نمایندگان عالی مقام دولت ها از بیش از صد كشور، همراه با هزاران نماینده غیردولتی از 28 فوریه تا 11 مارس 2005 (10 تا 21 اسفند 1383) در بازبینی ارزیابی 10 ساله به عنوان بخشی از چهل و نهمین اجلاس كمیسیون مقام زنان شركت می كنند.

 

خانم زهرا شجاعی مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران و ریاست مركز مشاركت زنان در این نشست شركت خواهد كرد.

 

نقطه شروع بحث ها گزارش جامع دبیركل خواهد بود درباره ارزیابی پیشرفت در راستای تأمین تعهدات به عمل آمده در پكن و در بازبینی 5 ساله كه به عنوان اجلاس ویژه مجمع عمومی در سال 2000 تشكیل شد. گزارش دبیركل بر مبنای تحقیقی استوار است كه در آن 135 كشور اطلاعات درباره دستاوردهای خود در زمینه حمایت از برابری جنسیتی و چالش هایی كه هنوز برای انجام تعهدات مشخص شده در برنامه اقدام پكن با آنها مواجه هستند، ارائه داده اند.

 

راشل مایانجا مشاور ویژه دبیركل درباره مسائل جنسیتی و اعتلای موقعیت زنان گفت: این بازبینی فرصتی برای مقابله با موانع عمده ای فراهم می كند كه مانع از پیشرفت زنان در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می شوند. زمان آن است كه بار دیگر نسبت به وعده هایی كه ده سال پیش در پكن داده شد متعهد شویم و برابری جنسیتی را به واقعیت تبدیل كنیم.

 

این گزارش در زمینه پیشرفت های حاصله، نشان می دهد كه در كشورهای بسیاری برای كاهش تبعیض و خشونت علیه زنان و بهبود موقعیت اقتصادی و اجتماعی آنان قوانین جدید وضع و اصلاحات قانونی انجام شده است. درباره اجرای پروتكل اختیاری كنوانسیون حذف همه اشكال تبعیض علیه زنان در دسامبر 2000 به عنوان گامی مهم در راستای ترویج و حمایت از حقوق زنان تأكید شده است. گزارش مزبور بر توجه بیشتر به حق مالكیت زنان، توارث و مالكیت زمین و همچنین دسترسی به منابع اقتصادی، از جمله منابع تامین مالی خرد تأكید می كند.

 

دولت ها سازوكارهای نهادی گوناگونی برای ارتقای برابری جنسیتی ایجاد كرده اند; با این حال محدودیت های مالی و فنی و همچنین فقدان اطلاعات غالبا" مانع از تلاش های این سازوكارها می شوند. در همه مناطق در زمینه آموزش و پرورش، كاهش فقر، بهبود بهداشت زنان و مشاركت و حضور آنان در زندگی عمومی بهبودهایی به دست آمده است. با این حال برای افزایش مشاركت زنان در تصمیم گیری تلاش های بیشتری لازم است.

كارولین هانان مدیر بخش اعتلای زنان در اداره امور اقتصادی و اجتماعی گفت: «در بعضی زمینه ها، به ویژه در آموزش و پرورش دختران و حقوق قانونی زنان پیشرفت هایی حاصل شده است. اما شاخص های منفی فراوانی وجود دارد كه نیازمند توجه شدید است، مانند ادامه خشونت علیه زنان، عدم وجود فرصت های اقتصادی و حضور نابرابر در فرآیند تصمیم گیری. نتایج حاصله در كشورها و مناطق متفاوت بوده و روشن است كه به مضاعف كردن تلاش ها نیاز داریم.»

 

گرایشات اقتصادی در سراسر جهان، مانند جهانی سازی، آزادسازی تجارت، مهاجرت و خصوصی سازی و همچنین انتشار گسترده تر اطلاعات و فن آوری ارتباطات تأثیراتی مثبت و منفی بر زنان داشته است. در جهت مثبت، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فن آوری ارتباطات فرصت های اقتصادی و شبكه سازی زنان را بیشتر كرده است. در جهت منفی، این فرصت ها فقر را تا حدی افزایش داده به ویژه در نواحی روستایی كه تغییر از تولید مواد غذایی به تولید محصول فروشی بر زندگی زنان كشاورز تأثیر گذاشته و امنیت غذایی خانواده ها را در معرض خطر قرار داده است.

 

گرایش جهانی نسبت به دور شدن از اشتغال تمام وقت و ایجاد شكل های انعطاف پذیر و موقت اشتغال مانند انتقال مشاغل (به جهان سوم) و كار قراردادی و پاره وقت و كار در خانه نیز به همین ترتیب باعث نگرانی است. زنان در كشورهای بسیاری به حد روزافزونی مشغول انجام كارهای نامنظم، با حقوق ناچیز و شرایط كاری نامناسب و بدون بیمه هستند و این عوامل به افزایش نسبت فقر بین زنان كمك می كنند.

 

گزارش 12 حوزه حساس، از جمله زنان و فقر، آموزش و پرورش، بهداشت، خشونت علیه زنان، مناقشه مسلحانه، فرصت های اقتصادی، تصمیم گیری، حقوق بشر، رسانه ها، محیط زیست، تولد كودكان دختر، و نهادهای ایجاد شده به وسیله دولت ها برای ترویج برابری جنسیتی را بررسی می كند. سایر مسائل مورد بررسی این گزارش شامل قاچاق زنان و دختران، بیماری ایدز و ویروس آن، زنان بومی، فن آوری ارتباطات و اطلاعات، هدف های توسعه هزاره و نقش مردان و پسران است.

 

اجلاس دو هفته ای شامل گردهمایی سطح بالای عمومی است كه شركت در آن برای همه ناظران كشورهای عضو سازمان ملل آزاد است و در پی آن گفتگو به صورت میزگرد بین نمایندگان عالیرتبه دولت ها صورت می گیرد. مجموعه ای از هفت هیات تعاملی مسائل مربوط به خط مشی را با جزییات بیشتر، شامل چالش ها نسبت به اجرای موثر كنوانسیون حذف همه اشكال تبعیض علیه زنان و برنامه اقدام پكن بررسی می كند و بین برنامه اقدام و هدف های توسعه هزاره، ابعاد جنسیتی اقتصاد كلان، و این كه چگونه زنان و مردان جوان متوجه نقش های جنسیتی و برابری جنسیتی می شوند پیوند برقرار می كند.

 

به علاوه، كشورهای عضو، نهادهای سازمان ملل و سازمان های غیردولتی برای افزایش آگاهی درباره عوامل اصلی كه همچنان مانع پیشرفت در اجرای برنامه اقدام پكن هستند چند میزگرد و دوره آموزشی فشرده، تشكیل خواهند داد.

 

نتیجه بازبینی و ارزیابی 10 ساله كمكی مهم برای بازبینی سطح بالای مجمع عمومی درباره هزاره در سپتامبر 2005 خواهد بود.

 

برای كسب اطلاعات بیشتر درباره بازبینی و ارزیابی 10 ساله، از جمله گزارش كامل و جزییات مربوط به دریافت مجوز برای رسانه های علاقه مند به شركت، لطفا به سایت زیر مراجعه کنید:

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/

 

رسانه ها برای كسب اطلاعات بیشتر لطفا با:

Ms. Renata Sivacolundhu، Department of Public Information، Tel: (212)963-2932 Fax: (212)9631186 Mobile: +1 9178253289، Ms Oisika Chakrabarti، Deparment of Public Information، Tel: (212) 963-8264 Mobile: +19178478911  یا Vivienne Heston – Demitel Tel: (212)963-1895 Email: mediainfo @ un.org

تماس بگیرند.

 

 

برای اطلاعات مربوط به سازمان های غیردولتی لطفا" با بخش زیر تماس بگیرید:

UN Division for the Advancement of Women

Email: Csw49 @ un.org