انتشارات

                    ·       The Origins and Evolution of the Palestine Problem, 1917-1988, United Nations, New York, 1990.

                    ·      The Question of Palestine, 1979-1990, United Nations, New York.

                    ·      The Status of Jerusalem, United Nations, New York.

                    ·      For the Rights of  the Palestinians (the work of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People), United Nations, New York, 1997.

                    ·      Teaching about Palestine, United Nations, New York , 1990.

 

براي اطلاعات بيشتر در زمينه انتشارات سازمان ملل متحد يا سفارش نسخه‌هايي از اين انتشارات خواهشمند است با آدرس زير تماس بگيريد:

United Nations Publications Sales and Marketing Section, Department of Public Information, Room DC2-0853, New York, NY 10017; tel.: (800) 253-9646, (212) 963-8302; Fax (212) 963-3489; e-mail: [email protected]; Internet: www.un.org/pu

 


فيلمهاي ويديويي

  ·   فلسطين: 1990ـ1890، اين فيلم از لحاظ زماني به بررسي تغيير وتحولات مسئله فلسطين مي پردازد. مدت : 34 دقيقه، سال ساخت: 1994، موجود به زبانهاي عربي، انگليسي، فرانسوي و اسپانيايي. عنوان اصلي:

Palestine: 1890s-1990s

  ·   سيماي فلسطينيان، اين فيلم به شخصيتهاي حرفه‌اي و موفق فلسطيني كه در تبعيد به سر مي برند، مي پردازد. مدت 22 دقيقه، سال ساخت: 1987، موجود به زبان انگليسي. عنوان اصلي:

Palestinian portratis

  ·   درباره سازمان ملل‌متحد: فلسطين، گزارشگر جواني با اسراييلي‌ها و فلسطينيان صبحت مي‌كند و به پيشينه تاريخي اين مخاصمه مي پردازد. مدت 19 دقيقه. سال ساخت: 1990، موجود به زبانهاي انگليسي، فرانسوي و اسپانيايي. عنوان اصلي:

About the United Nations: Palestine.

 

براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد فيلمهاي سازمان ملل متحد و يا سفارش نسخه‌هايي از آنها خواهشمند است با نشاني زير تماس بگيريد.

Audio-Visual Promotion and Disrtibution, Department of Public Information, United Nations, Room S-805A, New York, NY 10017; tel.: (212) 963-6982/6939; fax: (212) 963-6869: e-mail: [email protected]  

 


منابع اينترنتي:

UNISPAL: سيستم اطلاعات سازمان ملل متحد در مورد مسئله فلسطينيان، پايگاه اطلاعاتي جامعي است كه به كاربران، مدارك كامل نظام سازمان ملل متحد مربوط به مسئله فلسطينيان و مناقشه اعراب واسراييل در خاورميانه از سال 1946 را ارائه مي‌كند. UNISPAL به وسيله سايت اصلي سازمان ملل متحد (www.un.org) قابل دسترسي است كه شامل اخبار تجزيه و تحليل تحولات خاورميانه است.

www.un.org/Depts/dpa/qpall/UNISPAL.htm

UNRWA: اين سايت شامل آخرين اخبار، درخواستهاي اضطراري و گزارشهاي ويژه در مورد فعاليتهايش بين 9/3 ميليون آواره فلسطيني به ثبت رسيده است، همچنين اين سايت شامل مجموعه وسيعي از عكسها است و مسئله فلسطين را از زمان تحولات آن در سال 1922 در بر مي‌گيرد. www.unrwa.org

UNDP: اين سايت در مورد برنامه‌هاي كمك‌رساني برنامه عمران ملل‌ متحد به مردم فلسطين است و اطلاعاتي را در مورد فعاليتهاي اخير خود ارائه مي‌دهد. http://192.115.229.1/

UNSCO: اداره هماهنگ كننده ويژه ملل ‌متحد براي روند صلح خاورميانه است. سايت شامل برگه‌هاي اطلاعاتي، گزارش‌هاي دوره‌اي دربارة اقتصاد فلسطين و گزارش‌هايي دربارة تأثير برخوردهاي اخير و بسته‌شدن مرزها بر روي اقتصاد فلسطين است.

www.arts.mcgill.ca/mepp/unsco/unfront.html

براي يافتن اطلاعات بيشتر درباره مسئله فلسطين و سازمان ملل لطفاً با بخش زير تماس حاصل فرمائيد:

Palestine, Decolonization and Human Rights Section, Department of Public Information, United Nations, S-994, New York, NY 10017, tel.: (212) 963-4353; fax (212) 963-2218; e-mail: [email protected]