10 رويدادي كه جهان بايد بيشتر درباره آنها بداند

1ـ اوگاندا: كودكان سرباز در مركز بحران فزاينده انساني

در حالي كه شورش مسلحانه پيشرفت اوگاندا را در جهت رفاه اقتصادي تهديد مي‌كند، كودكان سرباز به عنوان محور در خشونت مرگبار و وضع انساني اضطراري فزاينده پديدار مي‌شوند.

 

2ـ جمهوري آفريقاي مركزي: بحراني خاموش كه براي كمك فرياد مي‌زند.

جمهوري آفريقاي مركزي يكي از فقيرترين كشورهاي جهان، مركز اغتشاش و آشوب است كه تلاش‌هاي صلح را در آفريقاي مركزي در معرض تهديد قرارداده است.

 

3ـ يتيمان ايدز در منطقه جنوب صحراي آفريقا: خطري براي نسل‌هاي آينده

در حالي كه رسيدگي به فاجعه ايدز/اچ آي وي مورد توجه جهانيان قرار گرفته، به يكي از مشكل‌ترين جنبه‌هاي آن، يعني تاثير طولاني مدت وجود حدود 11 ميليون كودك يتيم در منطقه جنوب صحراي آفريقا، چندان كه بايد توجه نشده است.

 

4ـ جنبه متناقض حفظ صلح: با گسترش صلح، افزايش تقاضا منابع سازمان ملل متحد را محدود مي‌كند.

به علت زيادي موارد عمليات حفظ صلح، منابع مورد نياز براي كمك به حفظ صلح محدود مي‌شود و اين پديده‌اي است كه غالباً ناديده گرفته مي‌شود.

 

5ـ تاجيكستان: برخاستن از خاكستر جنگ داخلي

تاجيكستان، علي رغم دشواري‌هاي سهمگين ناشي از جنگ داخلي مرگبار، با پشتكار به تلاش در مسير صلح و بهبود اوضاع ادامه مي‌دهد در حالي كه دنيا توجهي به اين تلاش نشان نمي‌دهد.

 

6ـ زنان در نقش حافظان صلح: از قربانيان تا سازندگان دوباره جامعه

در حالي كه رنج زنان در جنگ‌ها كاملاً مورد توجه رسانه‌ها قرار مي‌گيرد، به آنچه كه غالبا توجه نمي‌شود، نقش حياتي آنان در مذاكرات صلح و بازسازي جوامع است و حركت روآندا به سوي دموكراسي تصويري از اين نقش زنان است.

 

7ـ معلولان: پيماني براي ايجاد تحولات تازه

يك قرارداد بين‌المللي مهم براي حمايت از حقوق معلولان در حال تدوين است.

8ـ شبه جزيره باكاسي (Bakassi): توسل به قانون براي پيشگيري از مناقشه

ديوان بين‌المللي دادگستري و دفترهاي حسن نيت دبيركل راهي مسالمت‌آميز براي حل اختلافات مرزي مشكل آفرين طولاني ارائه مي‌دهند.

 

9ـ صيد بي‌رويه آبزيان: تهديدي براي تنوع زيستي دريايي

تنوع زيستي دريايي، با وجود اهميت حياتي آن براي بقاي بشر، در معرض خطر فزاينده قرار دارد و كاهش آبزيان از جمله بزرگترين نگراني‌ها است.

 

10ـ انزواي داوطلبانه قبايل بومي

تعدادي از گروه‌هاي بومي ساكن آمازون بر اثر از بين رفتن فاصله‌اي كه بين محيط زيست آنان و دنياي مدرن وجود داشت، با خطر نابودي مواجه شده‌اند.

 ***