اي ميل هاي تحميلي – مساله جهاني

انسان در گذشته دو علت براي نگراني داشت: مرگ و ماليات! حالا يك علت چهار حرفي جديد به اين جمع اضافه شده است. SPAM ، يا ارسال آزار دهنده، بي وقفه و كوركورانه اي ميل (email) هاي ناخواسته تبليغاتي، يك حقيقت اجتناب ناپذير زندگي الكترونيكي شده است. با صافي ها (فيلترها) و مقررات ضد SPAM جديد ممكن است از تعداد اين اي ميل ها كاسته شود،‌اي
ميل هاي توهين آميز و زننده ممكن است كمتر شوند اما اين مزاحم هاي الكترونيك، مانند نامه هاي آشغال و بي سر و ته، دست از سر ما بر نخواهند داشت.

در واقع، رشد انفجاري تلفن هاي همراه، كه بسياري از انواع جديد آن به اينترنت هم وصل مي شوند، و برقراري هميشگي ارتباط روي باند پهن (پرظرفيت)، حتي مي توانند كار مزاحمان را آسانتر كنند.

در حالي كه تلفن هاي همراه نا امن تر، وسيله اصلي ارتباطي مردم بيشتر كشورهاي كم درآمد است، و سرانجام با آنها به اينترنت دسترسي خواهند يافت، اي ميل هاي ناخواسته، عدم امنيت الكترونيكي و عدم پشتيباني از داده ها نيز ساير مسائل اقتصادي در حال ظهور دردسرساز هستند.

به اين دلايل، اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي (ژنو 12-10 دسامبر) توجه خود را بر اين مسائل، از جمله مسائل ديگر، ‌متمركز خواهد كرد. اجلاس سران ملل متحد، ‌كه به وسيله اتحاديه بين المللي ارتباطات، كارگزاري تخصصي سازمان ملل براي ارتباطات راه دور، برگزار مي شود، بيش از 50 تن از سران كشورها و هزاران مسئول و ناظر، نمايندگان سازمان هاي غير دولتي، و رهبران تجاري را گردهم مي آورد تا آخرين فن آوري ها را به مناطق محروم بياورند، به عوارض و پيامدهاي انساني فن آوري ها رسيدگي و از آنها براي شكل دادن به دنيايي بهتر استفاده كنند.

Spam و مشكلات مربوط به حفاظت داده ها، ديگر منحصر به اقتصادهاي ثروتمند نيست. مرزهاي نامحدود اينترنت، ضرورت همكاري را ايجاب مي كند قراردادهاي بين المللي درباره پروتكل هاي امنيتي، استاندارد كردن، و احتمالاً هماهنگ سازي قوانين، نظام هاي امروز را امن تر خواهد كرد.

امروز، بيش از نيمي از همه اي ميل ها در رديف اي ميل هاي مزاحم است كه با اين كار متجاوز از 20 ميليارد دلار از جهت بهره وري و بازدهي و هزينه هاي تقويت ظرفيت باند و امكان ذخيره سازي، زيان به بار مي آورند زيرا كاربران به بسياري از پيام هايي كه براي آنان ارسال مي شود توجه نمي كنند و بسياري از اين اي ميل ها ناخواسته و گمراه كننده هستند.

 

مزاحمت ويروسي

مهمتر اين كه مرزهاي بين ويروس ها و مزاحمت ها مبهم تر و نامشخص تر مي شوند. فرستندگان ويروس، تابستان گذشته با
ويروس هاي
sobig و lovebug با مزاحمان دست به يكي شدند و رايانه هاي سراسر دنيا را با مشكل مواجه كردند. پيدايي اين ويروس هاي مخرب و ناتوان كننده عناوين مهم رسانه هاي جهان را به خود اختصاص دادند و ارتباطات شركت هاي كوچكتر را فلج كردند. اگر چه سازندگان نرم افزار، با فيلترهاي جديد براي كشف رمز و سد كردن راه كدهاي مزاحم اقدام كردند، ‌اما به علت دگرگوني و جهش، ‌احتمال پديدار شدن دوباره آنها وجود دارد. خسارات وارده، وسعت آسيب پذيري مهمترين نظام هاي ارتباطي ما را آشكار كرد.

در واقع، اهميت سيستم هاي امني كه به حد روز افزوني جهان را در بر گرفته اند و با ساير زيرساختارها فعاليت مشترك دارند، در شرايطي كه دولت ها و شركت ها از اينترنت به عنوان وسيله اصلي ارتباطات و معاملات خود استفاده مي كنند، در حال رشد و افزايش است. سازمان ها هنگامي كه هكرها حمله مي كنند، نياز به ادامه فعاليت و خارج كردن عوامل نفوذي (هكرها) دارند. حوادث امنيتي كه در سال 2002 وقوع آنها گزارش داده شده، بيشتر از مجموع موارد دو سال قبل از آن بود.

و با بي سيم شدن بيشتر سيستم ها، امنيت اهميت بسيار زيادي پيدا مي كند. بين palmpilots  ،‌ تلفن هاي همراه و رايانه هاي دستي، ‌اطلاعات مربوط به حساب هاي بانكي، ‌خانه ها، خانواده ها و برنامه هاي آينده ما، هر جا كه برويم هميشه در دسترس ما قرار دارند. اين وضع باعث صرفه جويي فراوان در وقت مي شود و به ما كمك مي كند هميشه در ارتباط و وصل باشيم. اما در صورت سوء استفاده از اين امكانات، احتمال سوء استفاده كلاهبرداران از كارت هاي اعتباري ما، customerleads و ‌در مواردي، ‌جاسوسي در امور شركت ها، وجود دارد و مزاحمان نيز باعث آزار ما مي شوند.

«رابرت شاو» «مشاور برنامه ريزي و سياستگذاري اينترنت در اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور مي گويد «جهان از مزاحمت به ستوه آمده است. مزاحمت، مخصوصاً براي استفاده كنندگان تلفن همراه، مشكلي حاد شده است براي اين كه بسيار ناخوانده و شخصي است».

لازم است سيستم هاي بي سيم امن تر شوند، زيرا متحرك بودن آنها پي بردن به اطلاعات حساس در مورد سابقه و طرف هاي مكالمه را براي ديگران آسانتر مي كند.

از اين گذشته، شركت هاي مخابرات، سوابق و اطلاعات مربوط به محل و مكالمات مربوط به تلفن هاي همراه را حداقل يك سال،‌گاهي تا 5 سال، نگهداري مي كنند.

 

بازارهاي جهاني،‌نگراني هاي جهاني

اين حقيقت كه داده ها و اطلاعات ما حالا از مرزها مي گذرد و اين كه مزاحمان سيار مي توانند به جاهاي امن تري كه داراي قوانين مربوط به حفظ حريم خصوصي بشدت متفاوتي هستند، بروند باعث نگراني است.

به اين دليل است كه امروز متوقف كردن مزاحمت ها و حمايت از داده ها به عنوان موضوعي برجسته براي كار بران اينترنت و
تلفن هاي همراه در سراسر جهان مطرح شده است. مزاحمت شخصي و ورود بدون اجازه، كه مي تواند پس از اين كه شركتي چنين اطلاعاتي را به دست آورد از طريق اي ميل ها، مكالمات تلفني يا ديدارهاي شخصي متجاوز و مهاجم نسبت به آن انجام شود، نيز نگران كننده است.

والتر جانوفسكي، مدير تحقيقات گارتنر مي گويد «اطلاعات شركت ها در جاهاي فراواني پراكنده است. اطلاعات هر چه بيشتر تكثير و منتشر شوند، احتمال ايجاد رخنه در امنيت آن بيشتر است.»

با وجود اين خبرهاي خوبي نيز هست. دولت ها مشغول مذاكره درباره انعقاد قراردادهاي فرامرزي هستند كه ايجاد مزاحمت از كشوري به كشور ديگر را ممنوع خواهد كرد؛ سازمان هاي نظارتي جهاني در صدد تنظيم مقرراتي براي جلوگيري از استفاده غير مجاز از داده هاي شخصي هستند (استراليا، جمهوري كره و بسياري از كشورهاي اروپايي از قبل چنين مقرراتي دارند) و شركتهاي عمده معتبر در حال تدوين مقرراتي براي حفظ حريم خصوصي مشتريان هستند.

دستورالعمل امسال اتحاديه اروپا براي حمايت از داده هاي شخصي و حريم خصوصي در ارتباطات الكترونيك، براي مثال، ‌فروشندگان بزرگ را ملزم مي كند قبل از شروع Sapm (ارسال اي ميل هاي تبليغاتي خود) نظر موافق هدف هاي جديد (كساني كه اي ميل ها را براي آنها مي فرستند) جلب كنند. اجراي اين دستورالعمل از اكتبر الزامي شده است. ژاپن و استراليا نيز مقررات ضد اي ميل هاي تجاري دارند.

هر چند همه ارسال كنندگان اي ميل هاي تبليغاتي از اين تحولات، كه احساس مي كنند مي تواند جست و جوي آنها را براي شكار خريداران بيشتر، محدود كند، استقبال نمي كنند، اما ‌قبول دارند كه وفاداري مشتري، بيشتر به اعتماد از كساني بستگي دارد كه تلاش مي كنند نظر مساعدشان را جلب كنند. اما پيدا كردن فرستندگان معروف و رسواي اي ميل هاي ناخواسته دشوار است و وقتي در آستانه كشف شدن قرار مي گيرند معمولاً شيوه هاي جديد به كار مي برند تا با استفاده از غلط املايي يا با دادن نشاني قلابي از خود، بار ديگر از فيلترها عبور كنند يا حوزه فعاليت خود را به منطقه اي ديگر منتقل مي كنند. بيشتر اي ميل هاي  ناخواسته از چند صد فرستنده بزرگ اي ميل در آمريكا سرچشمه مي گيرد و براي اين كه از تعقيب قوانين در آمريكا در امان بمانند، بيشتر اي ميل ها را از طريق «سرور« هايي در آسيا يا حتي آمريكاي لاتين مي فرستند.

 

پديدار شدن  راه حل هاي چند جانبه

كشورها، البته به آهستگي، ‌واكنش نشان مي دهند : «سرور»هاي مظنون به ارسال اي ميل هاي ناخواسته، پس از اين كه كاربران اينترنت شكايت مي كنند كه اي ميل هاي ناخواسته حجيم فضاي اينترنت آنان را مسدود كرده، تعطيل مي شوند. كاربران اندك اوليه اينترنت در اقتصادهاي در حال ظهور، احتمالاً با انبوه پيام هاي تبليغاتي ناخواسته مواجه مي شوند كه بسياري از آنها از خارج فرستاده شده اند.
و شوراي كنوانسيون اروپا درباره خلاف هاي اينترنتي ، هماهنگ كردن مقررات ملي در مورد نوع خلاف ها و طرز برخورد با آنها و نظام همكاري سريع و موثر بين المللي را پيشنهاد مي كند.

ساير پيشنهادها از جمله: ايجاد مركزي جهاني براي شفاف كردن اطلاعات درباره خلاف هاي اينترنتي، شايد تحت نظارت يك سازمان بيطرف بين المللي، است زيرا دولت ها ممكن است نخواهند از بيم اين كه انتشار اطلاعات حساس از اعتماد عمومي نسبت به آنها بكاهد يا ناكامي هاي آنها را افشا كند، در چنين اطلاعاتي با ديگران شريك شوند.

همكاري جهاني، مخصوصاً حائز اهميت است زيرا راه حل ها ممكن است شامل حتي تجديد نظر در معيارهايي باشد كه براي نقض شدن آسيب پذير تر هستند.

الگوهاي تجاري جالبي نيز در حال ظهور هستند، اگر چه بسياري از مخالفان اي ميل هاي تحميلي نسبت به كارآيي (و هدف هاي اخلاقي) چنين طرح هايي ترديد دارند.

يك انديشه قابل توجه از آمريكا سرچشمه مي گيرد كه لارنس لسيگ استاد دانشكده بازرگاني استنفورد پيشنهاد كرده است براي رديابي خلافكاران اينترنتي كه پيوسته در حال فرار هستند، جوايزي در نظر گرفته شود. اين به اصطلاح پليس مخفي هاي الكترونيكي، كه احتمالاً از اعضاي شركت هاي اينترنتي (از كار افتاده و ورشكسته) قديمي استفاده خواهند كرد، از قسمتي از جريمه هاي سنگين دريافتي، كه پس از دستگيري ارسال كنندگان اي ميل هاي تحميلي از آنها گرفته مي شود، برخوردار خواهند شد.

در نهايت، راه حلي عملي اما ناقص، ممكن است چند بخش و دست اندركاران متعدد را در برگيرد. اگر زمزمه هاي امروز به فريادهاي اعتراض تبديل شود و قوانين با قاطعيت بيشتري اجرا شوند، مشتري هاي بالقوه ممكن است شركت هايي را كه از اي ميل هاي تحميلي يا ساير روش هاي مشكوك براي داده هاي مشتري استفاده مي كنند، تحريم كنند، فرصت هاي سود بخش را براي فرستندگان
اي ميل هاي تحميلي و كساني كه اطلاعات شخصي را با حذف جنبه هاي اقتصادي (ارسال اي ميل هاي تحميلي ارزان ترين راه تبليغ براي مشتريان بالقوه است) فراهم مي كنند، از بين ببرند. مثلاً دفتر ملي اقتصاد اطلاعاتي استراليا، در ماه آوريل متوجه شد كه نزديك به يك اي ميل از هر پنج پيام اي اميل تحميلي از شركت هاي معتبر فرستاده مي شد.

شا و، از اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور، مي گويد «مردم در دنياي واقعي مرتكب كارهاي بد مي شوند و در گذشته از همه وسايل ارتباطي سوء‌استفاده شده است. سرقت از بانك ها در دنياي غرب و حشي با نصب دستگاه هاي هشدار دهنده، گاوصندوق، نگهبانان مسلح، وضع قوانين، دادن جايزه و پاداش و مجازات مهار شد. مزاحمت اي ميل هاي تحميلي نيز با تركيب تدابير گوناگون، و نه فقط يك راه چاره، برطرف خواهد شد.» اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي، فرصتي براي جامعه جهاني فراهم مي سازد تا اين تدابير را ارزيابي كرده و خود را به ايجاد آينده امن تر آنلاين، كه به آزادي ما احترام بگذارد و در همان حال از حريم خصوصي ما محافظت كند، متعهد سازد.