پاره ای از فعاليت های مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در سال 2003

پاره ای از

فعاليت های مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در سال 2003

روز

جهانی آب

جبهه سبز ايران که سازمانی غيردولتی است و در زمينه محيط زيست فعاليت می کند با

همکاری مرکز اطلاعات ملل متحد در تهران در تاريخ 19 اسفند 1381گردهمايی برای

بزرگداشت روز بين المللی آب شيرين برگزار کرد. جبهه سبز ايران در چارچوب توسعه

پايدار تلاش هايی را برای آگاهی مردم از وضعيت آب در بين ساير فعاليت های خود

آغاز کرده است. در اين گردهمايی بيش از 250 نفر از اعضای جبهه سبز، متخصصان و

ساير علاقه مندان شرکت کردند. پس از سخنرانی های نمايندگان يونسکو و فائو و

متخصصانی از سازمان های دولتی و غيردولتی، مباحثی بين شرکت کنندگان انجام شد.

جلسه را آقای افتخار علی، رئيس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با قرائت پيام

دبيرکل سازمان ملل متحد برای روز بين المللی آب شيرين افتتاح کرد. پِيام مديرکل

يونسکو که به فارسی ترجمه شده بود به انضمام مجموعه ای از برگه های اطلاعاتی

درباره سال بين المللی آب شيرين که به وسيله مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

ترجمه شده بين شرکت کنندگان توزيع شد.

چالش های فراروی خانواده در قرن 21

سازمانی غيردولتی به نام انجمن ايرانی

مطالعات زنان با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد همايشی درباره موضوع چالش

های فراروی خانواده در قرن 21 در دانشگاه علامه طباطبايی در تاريخ 25 ارديبهشت

1382 برگزار نمود. آقای افتخار علی، رئيس مرکز اطلاعات سازمان ملل پيام دبيرکل

سازمان ملل متحد برای روز بين المللی خانواده را در اين همايش قرائت کرد. حضرت

آيت الله بجنوردی و تعدادی از استادان عالی رتبه دانشگاه درباره مشکلاتی که

خانواده ها در ايران با آنها مواجه هستند، سخن گفتند. مرکز اطلاعات سازمان ملل

نمايشگاه کتاب کوچکی به منظور معرفی انتشارات سازمان ملل با موضوع خانواده در

کنار همايش برپا کرد.

همايش بين المللی حقوق بشردر قم

دانشگاه مفيد با همکاری مرکز

اطلاعات سازمان ملل متحد و برنامه عمران ملل متحد دومين همايش بين المللی حقوق

بشربا عنوان مبانی نظری حقوق بشررا در تاريخ 27 و 28 ارديبهشت 1382 در محل

دانشگاه مفيد در شهر قم برگزار کرد. مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد از کميساريای

عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست کرد که برای اين همايش پيام ويژه ای

ارسال دارند. پيام آقای دوملو، کميسرعالی حقوق بشربرای اين همايش از طرف رئيس

مرکز اطلاعات سازمان ملل در جلسه افتتاحيه اين همايش دو روزه قرائت شد.

نمايشگاه کتابی نيزدر کنار همايش، از سوی مرکزاطلاعات سازمان ملل متحد برگزار

شد که در آن انتشارات سازمان ملل و اداره اطلاعات همگانی ملل متحد، عمدتا با

موضوع حقوق بشر در معرض ديد گذاشته شد و توزيع گرديد.

روز جهانی مخابرات

رئيس مرکز اطلاعات سازمان ملل در افتتاحيه

جلسه ای که به منظور بزرگداشت روز جهانی مخابرات  مصادف با 28 ارديبهشت 1382 

به همت دانشجويان دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبايی

برگزارشد، شرکت کرد و پيام دبيرکل سازمان ملل به اين مناسبت را قرائت نمود.

استادان برجسته علوم ارتباطات از جمله جناب آقای دکتر معتمد نژاد در اين جلسه

سخنرانی کردند و توسط دانشجويان ازايشان قدردانی به عمل آمد. جناب آقای دکتر

علی اصغر هدايتی در مقاله ای در روزنامه اطلاعات از برنامه مربوط به اين روز

ياد کردند و اقدام دانشجويان در قدردانی از استادان را ستودند. ايشان حضور آقای

افتخار علی در اين برنامه و قرائت پيام دبيرکل را  قابل تقدير دانستند.

سال بين المللی آب شيرين

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

به گونه ای فعال در فستيوال چهارروزه ای که توسط شهرداری تهران در ارتباط با

سال بين المللی آب شيرين در پارک آبی تهران در تاريخ 26 فروردين برگزار شد،

شرکت کرد. رئيس مرکز اطلاعات سازمان ملل پيام دبير کل ملل متحد به مناسبت سال

بين المللی آب شيرين را قرائت کرد. اين مرکز همچنين برگه های اطلاعاتی ترجمه

شده به فارسی درباره سال بين المللی آب شيرين را بين گروه زيادی از حضار توزيع

نمود.

ميز گرد سازمان ملل متحد و چالش

های پيش رو پس از جنگ عراق

انجمن ايرانی مطالعات سازمان

ملل متحد به پيشنهاد مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ميزگرد سازمان ملل متحد و

چالش های پيش رو پس از جنگ عراق در تاريخ 30 فروردين 1382 در باشگاه دانشگاه

تهران برگزار نمود. اين ميزگرد با شرکت اعضای انجمن، استادان محترم جناب آقای

دکتر هرميداس باوند، جناب آقای دکتر محمد رضا ضيايی بيگدلی، جناب آقای دکتر

جمشيد ممتاز و جناب آقای دکتر ابراهيم بيگ زاده برگزار شد. سرکار خانم دکتر

نسرين مصفا، دبير انجمن و استاد محترم دانشگاه در ابتدای مراسم سخنانی ايراد

کرد و آقای افتخار علی ضمن قدردانی از فعاليت های انجمن از برگزاری چنين

ميزگردی و پرداختن هرچه بيشتر به مسايل سازمان ملل متحد اظهار خوشوقتی نمود. 

روز بين المللی کودکان بی گناه

قربانی خشونت

سازمان دفاع ازقربانيان خشونت

که سازمانی غيردولتی و مورد تائيد اداره اطلاعات همگانی ملل متحد است با همکاری

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد همايش يک روزه ای را به مناسبت گراميداشت روز بين

المللی کودکان بی گناه قربانی خشونت  درتاريخ 14 خرداد 1382 با شرکت استادان

دانشگاه و مسئولان قوه قضائيه برگزار کرد. در اين همايش اثرات خشونت بر کودکان

به بحث گذاشته شد. آقای محمد رجايی مقدم، کارشناس اطلاعات اين مرکز، در غياب

آقای افتخارعلی، رئيس مرکز، در باب  موضوع سخنانی ايراد کرد.

شانزدهمين نمايشگاه بين المللی

کتاب

  امسال،

نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی ايران در شانزدهمين نمايشگاه بين المللی کتاب

که  رويدادی فرهنگی در تهران است شرکتی  فعال داشت و موفق شد اين سازمان جهانی

و کارگزاری های مختلف آن را به گروه وسيعی از ايرانيان بيش از پيش معرفی نمايد.

اين معرفی عمدتا از راه نمايش و اهدای  پاره ای از انتشارات صورت گرفت. البته

گفت و گو  نيز از اهميت ويژه ای برخوردار بود. افراد بسيار زيادی از تهران و

شهرستان های دور و نزديک از غرفه سازمان ملل متحد بازديد به عمل آوردند.اين

نمايشگاه به مدت 11 روز از تاريخ 14 تا 24 ارديبهشت برقرار بود.

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

64 عنوان به زبان انگليسی و 31 عنوان ترجمه شده به فارسی از انتشارات ملل متحد

و انتشارات اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل مستقر در نيويورک DPI  و کنفرانس

تجارت و توسعه ملل متحد UNCTAD را به نمايش گذاشت و در سطح وسيع به طور رايگان

توزيع نمود. ساير آژانس های ملل متحد نيز که در تهران فعال هستند مشتمل بر

UNDP, UNHCR, UNICEF,  FAO,  WFP, WHO, UNIDO, UNODC, UNFPA,  بخشی از انتشارات

خود را در معرض ديد بازديدکنندگان قرار دادند و درطی روزهای مختلف و خصوصا  روز

پايانی، آن منابع را به علاقه مندان اهدا نمودند. آدرس و شماره های تماس با هر

يک از آژانس ها به گونه ای  گسترده در اختيار همگان قرار گرفت.

 

انجمن ايرانی مطالعات سازمان

ملل متحد

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

در تهران اعضای هيئت موسس و هيئت مديره انجمن ايرانی مطالعات سازمان ملل متحد

را به منظور قدردانی از اين انجمن در تاريخ 12 تيرماه 82 به محل مرکز اطلاعات

سازمان ملل دعوت کرد. يکی از مباحث مطرح شده به حل و فصل اختلافات بر مبنای

منشور ملل متحد اختصاص داشت. جناب آقای دکتر جمشيد ممتاز، استاد دانشکده حقوق و

علوم سياسی دانشگاه تهران و عضو کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد که

رياست انجمن ايرانی مطالعات سازمان ملل متحد را نيز بر عهده دارند، بحث را آغاز

کردند و ساير استادان مدعو به مباحث ادامه دادند. جناب آقای افتخار علی، رئيس

مرکز اطلاعات سازمان ملل صحبت ها را جمع بندی کرده و بر اين نکته تاکيد داشتند

که دولت های عضو بايد با منشور ملل متحد تجديد عهد نمايند.

روز جهانی جمعيت

در مراسم بزرگداشت روز جهانی

جمعيت سال 2003 آقای افتخار علی، رئيس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد پيام آقای

کوفی عنان،  دبيرکل سازمان ملل متحد و پيام خانم ثريا احمد عبيد، مدير اجرايی

صندوق جمعيت ملل متحد را قرائت کرد. مراسم  در سالن علامه امينی کتابخانه مرکزی

دانشگاه تهران برگزار شد. 

روز بين المللی جوانان

 در

روز 21 مرداد 1382 مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز بين المللی جوانان به همت

سازمان ملی جوانان و سازمان های غيردولتی جوانان در سالن همايش های رازی با

حضور رياست محترم جمهوری اسلامی ايران برگزار شد. در اين مراسم، ابتدا آقای

فردريک لاينز، هماهنگ کننده مقيم سازمان ملل متحد در ايران متن پيام دبيرکل

سازمان ملل متحد به اين مناسبت را که به وسيله مرکز اطلاعات سازمان در تهران به

فارسی ترجمه شده بود، قرائت کرد. سپس جناب آقای سيد محمد خاتمی بيانات مشروحی

خطاب به جوانان ايراد داشتند. 

گزارش سرمايه گذاری جهانی –

2003

 گزارش

سرمايه گذاری جهانی – 2003 در وزارت امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی ايران

توسط جناب آقای دکتر مرتضوی ، مديرکل محترم سرمايه گذاری های خارجی در بعد از

ظهر روز پنج شنبه 13 شهريور ماه 1382 معرفی شد. جلسه مزبور با شرکت حدود 20

خبرنگار از رسانه های مختلف شامل خبرگزاری های ايرنا و مهر و سازمان صدا و

سيمای جمهوری اسلامی ايران و روزنامه ها تشکيل شد. به علاوه نمايندگانی از

سازمان بورس ،  اتاق بازرگانی و ادارات مختلف اقتصادی حضور داشتند. برخی از

جدول ها و اطلاعات مهم گزارش انکتاد به فارسی ترجمه شده بود وعلاوه بر اصل

گزارش  در اختيارحضار قرار گرفت. خبر مربوط به گزارش سرمايه گذاری جهانی و

معرفی آن از شبکه های مختلف تلويزيونی پخش شد و در پاره ای از روزنامه های روز

شنبه 15 شهريور به چاپ رسيد. خبرگزاری مهر نيز خبر را در سايت خود قرار داد.

مراسم 

يادبود

قربانيان

انفجار مقر سازمان ملل در بغداد

 

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در کنار ساير

آژانس های سازمان ملل  در تهران، گردهم آيی به منظور يادبود قربانيان بمب گزاری

در مقر سازمان ملل در بغداد که در تاريخ 19 اوت 2003 رخ داد، برگزار کرد. در آن

حادثه تعدادی از کارکنان سازمان ملل از جمله آقای سرجيو دو ملو، نماينده ويژه

دبيرکل سازمان ملل در عراق و يکی از کارکنان ايرانی اين سازمان به نام آقای رضا

حسينی جان خود را از دست دادند. قربانيان شامل  زنان و مردانی بودند که با هدف

کمک به مردم عراق به بغداد رفته بودند. در مراسم مزبور که در فرهنگسرای نياوران

برگزار شد، جمعی از کارکنان ملل متحد در ايران، برخی از مقامات وزارت امور

خارجه جمهوری اسلامی ايران، تعدادی از اعضای سفارت خانه ها، استادان دانشگاه،

نمايندگانی از سازمان های غيردولتی و اعضای خانواده آقای رضا حسينی حضور داشتند.

مراسم با پخش پيام ويدئويی دبيرکل سازمان ملل خطاب به کارکنان اين سازمان به

مناسبت اين فاجعه آغاز شد. سپس آقای فردريک لاينز، هماهنگ کننده مقيم سازمان

ملل در جمهوری اسلامی ايران بياناتی ايراد داشت. در پی آن  آقای بزرگمهر زياران،

مديرکل محترم امور اقتصادی و سازمان های تخصصی بين المللی وزارت امور خارجه

اظهار تاسف خود و جمهوری اسلامی ايران را از اين حادثه بيان داشت. در ادامه

خانم دکتر نسرين مصفا، دبيرکل انجمن ايرانی مطالعات سازمان ملل متحد و مديرکل

مرکز حقوق بشر دانشگاه تهران در گرامی داشت آقای سرجيو دو ملو و ساير همکاران

ايشان مطالبی بيان داشتند. در اين مراسم يادبود يک ساعته اشعاری از سعدی شيرازی

و فريدون مشيری قرائت گرديد و قطعاتی در دستگاه همايون با نی و تار نواخته شد.  

 روز

جهانی

صلح

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

با همکاری 8 سازمان غيردولتی جوانان،  سازمان ملی جوانان و شهرداری منطقه 6 شهر

تهران، روز بين المللی صلح، 21 سپتامبر برابر با 30 شهريور را گرامی داشت.

مراسم در پارک نظامی گنجوی برگزار شد. کبوتر صلحی که به وسيله جوانان ساخته شده

بود، جلب نظر می کرد. به شرکت کنندگان از سوی  سازمان های غيردولتی جوانان که

گردانندگی مراسم را به عهده داشتند، شاخه های گل تقديم می شد. دو نفر از اعضای

سازمان های غيردولتی برگزار کننده مراسم، گزارشی از کار خود برای اجرای مراسم

مزبور را به اطلاع جمع رسانيدند. پيام دبيرکل سازمان ملل متحد به مناسبت اين

روز که از سوی مرکز اطلاعات سازمان ملل به فارسی ترجمه شده بود به وسيله رئيس

اين مرکز قرائت شد. پس از آن اشعاری با موضوع صلح خوانده شد. پيام مشترکی از

سوی سازمان های غيردولتی که به صلح بها می دهند با تاکيد بر نقش جوانان در اين

زمينه ارئه گرديد. در پيام بر اين تاکيد شد که سازمان های غيردولتی در ايران ”

نهايت تلاش خود را خواهند کرد تا مروج فرهنگ صلح در ايران باشند.” سپس چهار

کودک پيامی برای صلح قرائت کردند با اين اميد که “جهانی با صلح پايدار” داشته

باشيم. در پايان مراسم کبوتر صلح به نشانه نمادی برای حمايت از صلح در پارک

قرار داده شد. 

 

روز جهانی افراد سالمند 

آقای افتخارعلی، رئيس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران به

مناسبت روز سالمند برابر با اول اکتبر 2003پيام دبيرکل سازمان ملل  را

قرائت کرد. بيش از  500 نفر از سالمندان در مراسمی

که توسط سازمان بهزيستی در دانشگاه علوم توان بخشی برگزار شد، شرکت کردند. آقای

راه چمنی، رياست سازمان بهزيستی در مراسم مزبور حضور داشت.

مرکز خيريه و توان بخشی کهريزک که سازمانی غيردولتی است، مراسمی به مناسبت روز

بين المللی افراد سالمند در کهريزک در جنوب تهران در روز اول اکتبر 2003 برابر

با 9 مهرماه 1382 برگزار کرد. آقای افتخار علی رئيس مرکز اطلاعات سازمان ملل

متحد در تهران،  پيام دبيرکل سازمام ملل به اين مناسبت را برای بيش از 1500 نفر

از افراد سالمند مقيم کهريزک و ميهمانان آن مراسم قرائت کرد. مراسم تا ديروقت

شامگاه ادامه يافت.

 روز ملل متحد

 گروه

موضوعی  روابط عمومی ملل متحد، زير نظر آقای افتخار علی، رئيس مرکز اطلاعات

سازمان ملل متحد در تهران برنامه دو روزه ای در فرهنگ سرای ملل به منظور

بزرگداشت روز ملل متحد در روزهای  اول و دوم آبان ماه 1382 برگزار کرد. برنامه

شامل کنفرانس مطبوعاتی با تاکيد بر اهداف هزاره بود که

در آن  روسای آژانس های چند گانه ملل متحد يا نمايندگان آنان در جمهوری اسلامی

ايران و نمايندگان رسانه ها حضور داشتند.  پس از آن گردهمايی  با حضور حدود 250

نفر از ديپلمات ها ، دانشگاهيان، نمايندگان وزارت خانه ها و ادارات دولتی و

سازمان های غيردولتی با قرائت پيام دبيرکل از سوی آقای فردريک لاينز، هماهنگ

کننده فعاليت های سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ايران و ايراد بياناتی از

سوی آقای اميرحسين زمانی نيا، مديرکل محترم امور سياسی و بين المللی وزارت امور

خارجه جمهوری اسلامی ايران برگزار شد. کودکانی با لباس های رنگارنگ سرود هايی

درباره صلح خواندند که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. نمايشگاه عکس،

پوستر و منابع اطلاعاتی نيز بر اساس اهداف هزاره در دو نگارخانه فرهنگ سرا

برگزار شد. در روز دوم بازاری نيز با شرکت پاره ای از آژانس های ملل متحد و

سازمان های غيردولتی برقرار بود.    

 انجمن

ايرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در

تهران مراسمی به مناسبت سالروز تاسيس ملل متحد در روز 30 مهر 1382 در باشگاه

دانشگاه تهران برگزار کرد. بيش از 250 نفر از استادان و دانشجويان دانشگاه های

مختلف در مراسم مزبور شرکت داشتند. آقای افتخار علی، رئيس مرکز اطلاعات سازمان

ملل متحد پس از اشاره به نکاتی درباره تاريخچه تاسيس اين سازمان جهانی، پيام

دبيرکل سازمان ملل به مناسبت روز ملل متحد را قرائت کرد. سخنران اصلی جناب آقای

باقر اسدی ، عضو کميته 12 نفره دبيرکل ملل متحد درباره ارتباط جامعه مدنی با

نظام ملل متحد بود.

تعدادی از اعضای انجمن کودکان ايرانی طرفدار سازمان ملل متحد نيز ضمن ايراد

مطالبی درباره حقوق کودک و حمايت سازمان ملل از کودکان سراسر جهان، روز ملل

متحد را تبريک گفتند.

 خداحافظی با رئيس

مرکز اطلاعات سازمان ملل

   آقای

عليرضا شمس لاهيجانی ، دبيرکل انجمن کودکان ايرانی طرفدار سازمان ملل متحد

به اتفاق آقای شهريار تاج بخش ، يکی از اعضای انجمن،

روز 12 آبان ماه 1383 برای خداحافظی با آقای افتخار علی، رئيس مرکز اطلاعات

سازمان ملل متحد در تهران به اين مرکز آمدند. آنان برای قدردانی از خدمات

آقای علی در ايران، به ويژه تشويق های ايشان در پيشبرد اهداف انجمن هديه ای

به شکل “لوح تقدير” تقديم داشتند. آقای علی سپاسگزاری کرده و اظهار داشت

هديه مزبور را به عنوان يادبودی ارزشمند تا پايان عمر حفظ خواهد کرد.

 کنفرانس مطبوعاتی گزارشگر ويژه

سازمان ملل متحد در تهران

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تاريخ

دوشنبه 19 آبان ماه 1382 برای آقای آمبئی ليگابو، گزارشگر ويژه سازمان ملل

برای  صيانت از حق آزادی عقيده و بيان کنفرانس مطبوعاتی در ساختمان سازمان

ملل در تهران ترتيب داد. بيش از 90 گزارشگر ايرانی و خارجی در کنفرانس

مزبور شرکت کردند. آقای  ليگابو به خبرنگاران درباره ماموريت خود و ملاقات

هايش با مقامات دولتی و قوه قصائيه، اعضای جامعه مدنی، روزنامه نگاران،

اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران و مديران رسانه ها توضيحانی داد. سپس به

سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.  

روز جهانی ايدز

در مراسمی به مناسبت روز جهانی ايدز که از

سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در سالن همايش های سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران برگزار شد، آقای

محمد رجايی مقدم، سرپرست مرکز اطلاعات سازمان ملل،  پيام دبيرکل ملل متحد

به اين مناسبت را قرائت کرد.

روز جهانی افراد معلول

پيام دبيرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز

جهانی افراد معلول در مراسمی که در استاديوم هفت تير در تاريخ 2 دسامبر

2003 برگزار شد توسط آقای محمد رجايی مقدم، سرپرست مرکز اطلاعات سازمان ملل

قرائت شد. گروه کثيری از افراد معلول همراه با خانواده هايشان در اين مراسم

شرکت داشتند. آقای دکتر محمد رضا راه چمنی، رياست سازمان بهزيستی درباره 

وضعيت اقتصادی – اجتماعی معلولان در ايران سخنانی ايراد کرد.


مجتمع آموزشی، نيکوکاری رعد که از سازمان

های غيردولتی مورد تائيد اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد است در

تاريخ 3 دسامبر 2003 مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز جهانی افراد معلول

برگزار کرد. در اين مراسم که تعداد زيادی از معلولان و کارآموزان مجتمع رعد

و افراد خير شرکت داشتند از تلاش های افراد معلول قدردانی شد و پيام دبيرکل

ملل متحد از سوی آقای محمد رجايی مقدم، سرپرست مرکز اطلاعات سازمان ملل

متحد قرائت گرديد.  

روز حقوق بشر

 پيام دبيرکل سازمان ملل به مناسبت

روز حقوق بشر برای شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی “حق  توسعه” در مرکز

مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران قرائت شد.

2-     در مراسمی به مناسبت روز حقوق بشر

در دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه علامه طباطبايی پيام دبيرکل سازمان

ملل در حضور حدود 100 نفر از استادان و دانشجويان اين دانشگاه قرائت گرديد.

نمايشگاه کوچکی از پوسترها و انتشارات سازمان ملل و اداره اطلاعات همگانی

ملل متحد، عمدتا در زمينه حقوق بشر با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

در اين مراسم برپا گرديد و اعلاميه جهانی حقوق بشر و اهداف هزاره بين شرکت

کنندگان توزيع شد. همچنين نوار ويدئويی کوتاهی با عنوان “اعلاميه جهانی

حقوق بشر” نيز نمايش داده شد. در اين مراسم آقايان دکتر شريف و دکتر اردلان

درباره حقوق بشر در ايران و جهان به سخنرانی پرداختند.

3-     کميسيون

حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز حقوق بشر مراسمی در دانشگاه تربيت مدرس با

شرکت فعالان حقوق بشر، نمايندگان سازمان های غيردولتی و متخصصان برگزار

نمود. پيام دبيرکل سازمان ملل به مناسبت اين روز به وسيله سرپرست مرکز

اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران برای بيش از 90 نفر که در مراسم حضور

داشتند قرائت گرديد. ترجمه فارسی اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز از سوی اين

مرکز بين حضار توزيع شد. آقای ضيايی فر،  دبيرکل کميسيون حقوق بشر اسلامی

درباره حقوق بشر و چالش های پيش روی جهان سخنانی ايراد کرد. ساير سخنرانان

نقطه نظرات خود را در مورد فرهنگ ايرانی – اسلامی و موضوعات حقوق بشری

مرتبط با مسائل زنان، روزنامه نگاران، کارگران، دانشجويان، کودکان، اقليت

های مذهبی و قومی در ايران را مطرح کردند.

Leave a Comment

Your email address will not be published.