Print
Back
رکورد شکنی بی سابقه حداکثری دمای هوا در دهه اول قرن بیست و یکم

تهران 13 تیر 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—جهان بین سال های 2001 تا 2010 شاهد اوج اثرات شدید و بی سابقه اقلیمی بود که بر اثر آن رکورد ملی دمای هوا دربسیاری از نقاط در مقایسه با سایر دهه ها شکسته شد.

بر اساس گزارش "اقلیم جهانی 2001-2010، دهه حد اکثرها" سازمان جهانی هواشناسی ملل متحد، دهه اول قرن بیست و یکم گرمترین دما برای خشکی ها و اقیانوس ها در هر دو نیم کره زمین از زمان عصر یخ بندان را به ثبت رساند که موجب تسریع در ذوب شدن کوه های یخی جهان گردید.

میشل ژارود، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی ملل متحد می گوید افزایش گازهای گلخانه ای گرم وغلیظ موجب دگرگونی اقلیم شده که اثرات مخرب بر محیط زیست و اقیانوس ها دارد و باعث جذب دی اکسید کربن و گرما می شود.

سیل ها، خشکسالی ها و طوفان های حاره ای شدید همگی در سراسر جهان در این دهه رخ دادند وموجب مرگ بیش از 370 هزار نفر شدند که بیانگر 20 درصد افزایش تلفات در مقایسه با دهه قبلی است.

سیل های شدید غالبا در این دهه در شرق اروپا، هندوستان، آفریقا، استرالیا و به ویژه پاکستان به وقوع پیوست که باعث مرگ دو هزار نفر و اثر گذاری بر 20 میلیون نفرتنها در 2010 شد.

در عین حال خشکسالی به دلیل اثرات طولانی مدت و گسترده ای که دارد در مقایسه با سایر بلایای طبیعی مردم بیشتری را درمناطقی از جهان مانند استرالیا، آفریقای شرقی و حوزه آمازون تحت تاثیر قرار داده و اثرات منفی زیست محیطی از خود به جای گذاشته است.

طوفان های حاره ای بسياری نیز یعنی500 مورد در این دهه  اتفاق افتاد  که باعث مرگ 170 هزار نفر گردید و 250 میلیون نفر دیگر را تحت تاثیر قرارداد و تقریبا 380 میلیارد دلار خسارت به بار آورد.

***