1602012

Print
Back
صلح پایدار با عدالت اقتصادی و اجتماعی

تهران 29 شهریور 1391 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)– خانم ایرینا بوکووا، مدیر کل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در پیامی به مناسبت روز بین المللی صلح با موضوع “صلح پایدار برای آینده ای پایدار” 21سپتامبر 2012 برابر با 31 شهریور ماه جاری گفت اگر میلیارد ها انسان از عدالت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی همچنان محروم بمانند صلح نمی تواند پایدار باشد.

متن کامل پیام ایشان به شرح زیر است:

“از آنجا که جنگ در ذهن انسان شکل می گیرد، دفاع از صلح نیز باید در ذهن انسان ساخته شود”.

اساسنامه یونسکو با این جمله آغاز می گردد، جمله ای که قدرت خود را در این جهان از دست نداده، جهانی پر از دگرگونی، جهانی  که در آن خشونت به عنوان یک واقعیتی روزانه تلقی می شود،  در آن به  فرهنگ حمله می شود و تبعیض وعدم بردباری رایج و متداول است.

برای صلح پایدار رعایت کرامت هر مرد و زن ضروری است. از طریق حقوق انسان ها و برآوردن آرمان های آنان صلح پرورش می یابد. صلح تعهدی است برای آینده ای بهتر که امروز بر اساس ارزش ها، گفتگوی متقابل، بردباری، احترام و درک مشترک آغاز می گردد. این زیر بنایی است که بر اساس آن هر روز صلح را در همسایگی، شهر ها، جوامع و بین کشورها بنا می کنیم.

صلح برای یونسکو باید از طریق دسترسی به آموزش کیفی برای همه، خصوصا دختران و زنان، و همچنین به عنوان راهبردی موفقیت آمیز برای رسیدن به توسعه پایدار آغاز شود. باید سعی کنیم بیشترین نتایج را از خلاقیت و نو آوری به دست آوریم که از گوناگونی فرهنگی وارتقای میراث مشترک حاصل می شود. صلح باید برمبنای تلاش دسته جمعی برای مهارکردن قدرت علم به نفع جوامع مختلف ساخته شود. صلح باید به احقاق حق هر مرد و زن برای گفتن و شنیده شدن کمک کند.

این نتایج به وضوح در گرد هم آیی رهبران در سی و ششمین نشست مجمع عمومی یونسکو در نوامبر سال 2011 به میزبانی یونسکو و با حضور روسای دولت ها مورد تائید قرار گرفت. کنفرانس سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار که امسال و اخیرا در ریو دو ژانیرو برگزار شد  تاکید مجددی بر این نگرش بود که صلح و توسعه پایدار دو روی یک سکه هستند. اگرجوامع  در بین خود، با همسایگان خود و در توازن و تعادل با کره زمین در صلح نباشند، توسعه، پایدار نخواهد بود.صلح نمی تواند پایدار باشد اگر میلیارد ها انسان از عدالت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی همچنان محروم بمانند. پایداری باید راهنمای اصول صلح و توسعه در قرنی باشد که پیش روست.

صلح مفهومی انتزاعی نیست که برای موفقیت آن بتوان فرمان صادر کرد. صلح به همه مربوط می شود؛ زنان و مردان، دختران و پسران. هر انسان باید این حق را داشته باشد که بتواند برای خود آینده بهتری تصور کند، همچنین باید این توانایی را داشته باشد که آرمان های خود را به واقعیت تبدیل کند. اینها مقاصد “آرمان های توسعه هزاره” و منافعی هستند که باید درراه پایداری جهانی دنبال شوند. این ماموریت یونسکو، و پیام ما به مناسبت روز بین المللی صلح درسال 2012 است.

***

Leave a Comment

Your email address will not be published.