Print
Back
دو برابر شدن سالمندان کشورهای در حال توسعه تا 2050

تهران 8 مهر 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی سالمندان، 1 اکتبر 2013 برابر با 9 مهر ماه جاری از تمامی کشورها و مردم جهان خواست موانع در برابر مشارکت کامل سالمندان در جوامع را در حالی رفع نمایند که از منزلت و حقوق آنان نیز حمایت شود.

در پیام بان کی مون آمده است تا سال 2050 تعداد سالمندان در کشور های توسعه یافته  دو برابر کودکان خواهد شد و انتظار می رود تعداد افراد سالمند در کشور های در حال توسعه نیز دو برابر شود.

ایشان می گوید در فرایند مذکرات مربوط به دستور کار توسعه برای سال های پس از 2015، سازمان ملل متحد به ندای میلیون ها انسان شامل تعداد زیادی سالمند گوش فرا داده است.

وی افزود آنان خواستار جهانی شدند که درآن غذا، مسکن، آب آشامیدنی سالم و سرویس های بهداشتی موجود، همچنین دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزش برای همه مردم فراهم باشد.

دبیر کل می گوید اینجانب پیام های دریافتی از مردم را در گزارش خود در راستای دستور کار توسعه برای سال های بعد از 2015 با عنوان "زندگی با منزلت برای همه" مطرح نمودم.

***