Print
Back
تلاش سازمان ملل برای تحقق کرامت و امنیت سالمندان جهان

تهران 11 مهر 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)— مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی سالمند، 1 اکتبر 2013 برابر با 9 مهر 1392 گفت صندوق جمعیت ملل متحد تلاش می کند که هر فردی در هر جایی از جهان با کرامت، امنیت و اطمینان پا به سالمندی گذارد و در عین حال از حقوق بشر و آزادی بینادین خود بهره ببرد.

متن کامل پیام آقای دكتر باباتونده اسوتي مهين به شرح زیر است:

امروز، ما روز جهانی سالمندان را با شعار "آینده ای که می خواهیم: سالمندان چه می گویند" گرامی می داریم. قطعا با داشتن 841 میلیون سالمند در جهان درسال 2013، که 12 درصد از جمعیت کل جهان را تشکیل می دهند، دیگر نمی توانیم به خواسته های آنان گوش فرا ندهیم.

ما بایستی به آنان گوش فرا داده و در عین حال نسبت به آنچه می شنویم عمل نماییم. ما همچنان می شنویم که سالمندان می خواهند همچنان اعضای فعال و محترم جامعه باقی بمانند. آنها قابلیت های زیادی برای ارائه دارند. آنان کارکنان باتجربه، پاسداران فرهنگ، و مراقبان نواده ها هستند. آنان داوطلب و کارآفرین هستند. آنان مربی و انتقال دهنده دانش و مهارت هستند و کارهای زیادی هست که می توانند در آن مشارکت داشته باشند.

امروزاقداماتی جدی بایستی برای تامین نیازهای سالمندان  همچنین برای آماده سازی نسل آینده برداشته شود – در حقیقت، برای مهیا کردن آینده خود آنان. همزمان با تدوین برنامه توسعه پس از 2015 در جامعه جهانی، بایستی مطمئن شویم که به صدای سالمندان گوش فرادهیم و از در نظر گرفته شدن مسائل و نگرانی هایشان اطمینان حاصل نماییم.

برای ایجاد فرصت برای مشارکت جوانان و سالمندان در توسعه و تسهیم منافع آنان نیاز به تغییر در سه حوزه به طور خاص ضروری است.

نخست، نیازی فوری برای تضمین امنیت درآمد و دسترسی به خدمات اجتماعی وبهداشتی ضروری برای سالمندان است. این امرنیازمند به تعهد سیاسی و برنامه ریزی قوی برای اجرای اصلاحات لازم است.

دوم بایستی تایید کنیم که سرمایه گذاری بر روی جوانان امروز بهترین راه بهبود حیات نسل های سالمند آینده است. امااین امر باید با استخدام منعطف، یادگیری مادام العمر، و ایجاد فرصت برای توانمندسازی و تشویق نسل سالمند امروز برای حضور در بازار کار ترکیب گردد.

در نهایت باید همه افراد را درگیر کنیم – دولت ها، جامعه مدنی، جوامع محلی، خانواده ها و خود سالمندان – تا اطمینان حاصل کنیم که آنان اعضای فعال جامعه باقی مانده و مشارکت ایشان دیده شده و مورد تشویق قرار می گیرد.

آینده با نحوه برخورد ما با چالش های جمعیت رو به سالمندی و بیشینه نمودن فرصت های این جمعیت تعیین خواهد شد. صندوق جمعیت ملل متحد تلاش می کند که هر فردی در هر جایی از جهان با کرامت، امنیت و اطمینان پا به سالمندی گذاشته و در عین حال از حقوق بشر و آزادی بینادین خود بهره ببرد. این همان آینده ای است که ما برای همگان خواستاریم.

***