Print
Back
نیاز جهان به 5 میلیون 240 هزار معلم

تهران 12 مهر 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—پنج مقام عالیرتبه سازمان ملل متحد پیامی به مناسبت روز جهانی معلم، 5 اکتبر 2013 برابر با 13 مهر ماه جاری اعلام نمودند جهان برای تحقق آرمان آموزش ابتدایی تا 2015  نیازمند استخدام 5 میلیون 240 هزار معلم است.

متن کامل پیام ایرنا بوکوا مدیر کل یونسکو،گای رایدر مدیرکل سازمان جهانی کار،آنتونی لیک مدیر اجرایی یونیسف، هلن کلارک رئیس برنامه توسعه ملل متحد و فرد ون لیوون دبیرکل سازمان آموزش بین الملل به شرح زیر است:

کلیدهای آینده ای بهتر برای همه، دردست معلمین است. آنها الهام بخش، چالشگر و باعث توانمندی شهروندانی جهانی، مسئول و مبتکرهستند. آنان بچه ها را وارد مدرسه می کنند، آنجا نگه شان می دارند و کمکشان می کنند که یاد بگیرند. هر روز، آنان به ساختن یک جامعه با دانش فراگیرکمک می کنند، جامعه ای برای فردا و قرنی که در پیش رو به آن  احتیاج داریم. در این روز جهانی معلم، ما درکنار دیگران از معلمین تشکر می کنیم و به معلیمن بیشتر، آموزش دیده ترو حمایت شده تر امید داریم.

هیچ چیز نمی تواند جای یک معلم خوب را بگیرد. مستندات نشان میدهند که معلمین، دانش حرفه ای و مهارت های آنان مهمترین فاکتورهای آموزش با کیفیت هستند. این امر نیازمند آموزش های جدی اولیه و توسعه حرفه ای و حمایت بی وقفه است  تا باعث ارتقا عملکرد و نتایج یادگیری گردد. ما این را می دانیم ولی همواره، معلمین فاقد صلاحیت لازم هستند، حقوق کمی می گیرند و جایگاه پایینی دارند واز سیاست های آموزشی و تصمیاتی حذف   شده اند که به آنان مربوط می شود و تاثیرگذارند.

و این روزها تعداد خیلی کمی از آنان یافت می شوند. در سطح جهانی، حدود 5 میلیون و 240 هزار معلم باید استخدام شوند تا بتوان به آرمان آموزش ابتدایی جهانی تا سال 2015 رسید یعنی 1 میلیون و 580 هزار استخدام جدید و 3 میلیون و 660 هزار  جایگزینی کسانی که این حرفه را ترک می کنند. چالش پیش رو فراتر از عدد و رقم است – معلیمن بیشتر یعنی یادگیری با کیفیت بهتر، از طریق آموزش و حمایت مناسب.

این یک امر ضروری است برای تضمین حق آموزش با کیفیت برای هر یادگیرنده – بطور خاص، برای اینکه بتوان به 57 میلیون کودکی رسیدگی کرد که در سطح ابتدایی درحال حاضر خارج مدرسه هستند.  با سرعت فعلی، برآورد ما این است که 49 درصد این بچه ها هرگز وارد مدرسه نخواهند شد، درحالی که 28 درصد با تاخیر مدرسه را شروع  خواهند کرد که 54 درصد آنان را دختران تشکیل میدهند. به همان اندازه سطح پایین یادگیری باعث نگرانی است . پیش بینی ها نشان میدهد: 250 میلیون کودک، زمانیکه به سن سطح چهارم ابتدایی می رسند همچنان قادر به خواندن و نوشتن نخواهند بود درحالیکه حدوداً نصف این کودکان  در مدرسه هستند.  به بحران یادگیری باید فوراً رسیدگی شود. 

یادگیری، بدون معلم های حرفه ای، آموزش دیده  حمایت شده، پاسخ گو و مورد احترام امکان پذیر نیست. معلم ها راه حل اصلی بحران یادگیری هستند درحالیکه از آموزش و حمایت کمی برخوردارند  و اغلب ازسیاست گزاری هایی آگاه نیستند که برآنان اثر گذار است .

معلم ها خود مرکز ایجاد فضای یادگیری امن و حمایت گرانه هستند ولی خیلی از آنان در شرایط بسیار سخت، اضطراری و حتی مورد حمله مشغول به تدریس هستند. 

با همه این ها، نقاط روشنی هم در این تصویر پیدا می شود.  ما شاهد تلاش های متعددی برای بهبود وضعیت معلمین هستیم – از طریق طرح های حرفه ای کردن، گواهی دادن، مشوق هایی برای خدماتی که در مناطق دوراز دسترس ومحروم ارائه می گردد، قانون حداقل دستمزد، الگوهای توسعه حرفه ای، تداوم توسعه حرفه ای، حمایت از معلمین زن که به مناطق دورفرستاده می شوند، حمایت های همکاران و نظارت بین – نسلی، جوایزقدردانی و مشوق هایی برای پیشرفت معلمین، بالا بردن معیار های برنامه های آموزشی تربیت معلم، برنامه های تبلیغاتی برای آگاهی رسانی عموم، آموزش مجانی و ایجاد انگیره استخدام. همه این اقدامات متضمن برابـری و بالا بردن کیفیت آموزش می شود و در خروجی های یادگیری بسیا موثر است؛ همه این موارد را باید درنظرگرفت  و به جلو حرکت کرد.

این زمانی است که اقداماتی موثر در سطح بین المللی ضروری می شود؛ اقداماتی  برای حمایت از تلاش  کشورها برای  تقویت معلمین و مراکز آموزشی ، همچنین بهبود فرصت های آموزشی برای همه کودکان. همه این اقدامات باید دستمزد و شرایط معلمین را متناسب با تعهد آنها برای ارائه آموزش با کیفیت توسط نیروی کار معلمین واجد شرایط و با انگیزه تضمین کند. به همین علت است که معلمین درقلب برنامه  دبیرکل سازمان ملل متحد تحت عنوان "طرح اولیه آموزش جهانی" قراردارند تا از رفتن هر کودک به مدرسه، دسترسی به آموزش با کیفیت، و ایجاد حس شهروند جهانی شدن، اطمینان حاصل شود.

امروز، روز دعوت ما از معلمین است.  برای تشکر و حمایت از معلمین به ما بپیوندید؛ تشکر و حمایت ازمعلمینی که داریم و زنان و مردانی که استخدام می کنیم تا نظام آموزش موثرتری را شکل دهند و جوانان و بزرگسالان را برای مشارکت فعال و مسئولانه در جامعه آماده کنند. زیربنایی محکم تراز آموزش با کیفیت که توسط معلمین تربیت شده، مورد احترام، حمایت شده و با انگیزه ارائه شود، برای صلح ماندگار و توسعه پایدار وجود ندارد.  آموزش نسل های آینده امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه بتوانیم با برداشتن قدمی بزرگ برای هرکلاس درس،  بهترین معلم ممکن را قراردهیم.

***