Print
Back
هر سال وضع حمل بيش از 7 میليون دختر زير 18 سال در كشورهاي فقير

تهران 9 آبان 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)-- مادر شدن دردوران كودكي يك مشكل اساسي در سراسر جهان است، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه ، جايي كه بنا برگزارش 2013 جمعيت جهان كه توسط صندوق جمعيت ملل متحد چهارشنبه منتشر شد، هر ساله 7 ميليون و 300 هزار دختر زير 18 سال  وضع حمل مي كنند.

طبق اين گزارش با عنوان " مادرشدن در كودكي: رویاروئی با چالش های بارداري نوجوانان"، از اين 7 ميليون و 300 هزار تولد،2 ميليون از آنان  دختران 14 ساله يا جوانتر هستند كه از تبعات اساسي و درازمدت سلامتي  و اجتماعي بارداري رنج مي برند، كه شامل آمار بالاي مرگ و مير مادران و فيستول زايمان است.

اين گزارش تاكيد ويژه اي بر دختراني دارد كه در سن 14 سال يا جوانتر هستند و دو برابر ديگران با خطرمرگ در هنگام زايمان و فيستول زايمان روبرو می شوند.

"مادر شدن در كودكي" چشم انداز جديدي در باره مادر شدن در سنين نوجواني ارایه مي كند كه علاوه بر توجه به رفتار دختران به عنوان دليلي براي حاملگي پيش از موعد به اعمال خانواده ها،جوامع و دولت ها نيز توجه دارد.

دكتر باباتونده اسوتيمهين مدير اجرائي صندوق جمعیت ملل متحد می گوید: "در بسياري از موارد، جامعه، دختري را كه باردار مي شود سرزنش مي كند. واقعيت این است كه بارداري در سن نوجواني در اكثر اوقات نتيجه يك انتخاب و اختياری نيست، بلکه عمدتا عدم وجود انتخاب ها و موقعيت هائی است كه از دست دختران خارج است و نتيجه كمبود يا نبود دسترسي به مدرسه، اشتغال، اطلاعات کافی و مراقبت هاي بهداشتي است."

طبق اين گزارش، زايمان زودرس اثرات  بسياري بر سلامت ، تحصيلات و حقوق دختران داشته و آنان را از شناسائی توانايي هاي بالقوه و ظرفيت هاي خود بازداشته وبدنبال آن  كودك را نيز تحت تاثير قرارمی دهد.

اين  فقط مادران و كودكان نيستند كه از عواقب آن رنج مي برند. كودكاني كه صاحب فرزند مي شوند به شدت جامعه و اقتصاد كشورها را نيز تحت تاثير قرار مي دهند. براي مثال، اگر بيش از 200 هزار مادر نوجوان در كنيا به جاي بارداري مشغول به كار مي شدند، 3 میلیارد و 400 صد میلیون دلار ،معادل ارزش كل بخش ساخت و ساز كنيا، به اقتصاد کشورافزوده می شد. اگر دختران نوجوان در برزيل و هند قادر بودند كه تا سن 20 سالگي خود صبر كنند، اين كشورها  مي توانستند ، به ترتیب ، بهره وري اقتصادي برابر با بيش از 3 میليارد و 500 میلیون  دلار و 7 میليارد و 700 میلیون دلار داشته باشند.

در حالي كه اين گزارش نتيجه گيري مي كند كه بارداري در نوجواني چالش بزرگتري در دنياي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه يافته است، هنوز موضوع قابل توجهي در كشورهاي توسعه يافته نيز هست. براي مثال، در آمريكا، فقط نيمي از دختراني كه در نوجواني باردار مي شوند قادرند دوره دبيرستان تا سن 22 سالگی تکمیل نمایند در مقايسه با 9 نفر از 10 دختراني كه باردار نشده اند. به طور كلي اين مطلب به اقتصاد زيان رسانده و به تنهايي  نزديك به 11 میليارد دلار در سال به ماليات دهندگان در آمريكا هزینه مي شود.

با وجود نياز مبرم براي  جلوگيري از بارداري در نوجواني، گزارش "مادر شدن در كودكي" اين مطلب را مطرح مي كند كه جامعه جهاني كمتر از 2 سنت در هر دلارهزینه توسعه    بين المللي را براي دختران نوجوان اختصاص می دهد. با در نظر گرفتن اين كه ما بزرگترين جمعيت نوجوان رادر تاريخ بشر دارا هستيم اين امر به ويژه نگران كننده است.

اما، پول فقط يك بخش از راه حل است. صندوق جمعيت ملل متحد بر رويكرد ی جامع تاکید مي كند که تنها مبتنی برتغییر رفتار دختران نبوده بلکه متکی برتغيير نگرش و اقدامات جامعه اي كه دختر در آن زندگي مي كند نیز هست.  اين رویکرد شامل :

  • حفظ دختران در مدرسه
  • توقف ازدواج كودكان
  • تغيير نگرش در مورد نقش هاي جنسيتي و برابري جنسيتي
  • افزايش دسترسي نوجوانان به بهداشت باروري و جنسي از جمله  لوازم پيشگيري از بارداري
  • ايجاد حمايت بهتر از مادران نوجوان

دكتر اسوتيمهين گفت:"ما بايد منعكس كننده و خواستار تغيير سياست ها وهنجارهاي خانواده ها، جوامع و دولت هايي باشيم كه گاهي انتخاب ديگري براي دختران باقي نمي گذارند جز راه بارداري زودرس." اين چيزي است كه ما در صندوق جمعيت ملل متحد عمل می کنیم  و تا زماني كه دختران قادر به انتخاب مسير زندگي، آينده و رسيدن به نهايت توانائی های  خود باشند به انجام و پیشنهاد آن ادامه مي دهيم.

صندوق جمعيت ملل متحد تلاش می نماید تا دنيايي بسازد كه همه بارداري ها از روي اختيار،هر زايماني ايمن و استعداد هر جواني شكوفا شود.

***